Partiet om politiska beslutet

En oenig byggnadsnämnd har beslutat om sanktionsavgift på 5 688 kronor för färgbytet på dörren som skedde utan bygglov.
En oenig byggnadsnämnd har beslutat om sanktionsavgift på 5 688 kronor för färgbytet på dörren som skedde utan bygglov.
Foto:Daniel Svensson

Centerpartiet har röstat ja till att ingå i överenskommelsen med S, L och MP om regeringsfrågan. Under söndagen hade partiet ett förtroenderåd och samtliga distrikt ställer sig bakom beslutet, däribland Centerpartiet i Kronoberg.

”Överenskommelsen innehåller ett stort antal liberala reformer med mycket centerpolitik som är något helt annat än den politik som förts de senaste tre åren. Det är liberala reformer för landsbygden, strandskyddet, översyn av riksintressen vid byggnation, företagen, miljön, arbetsmarknaden, integrationen och bostäderna. Reformer som i den praktiska verkligheten är bra för Kronobergs län”, skriver Centerpartiet Kronoberg i ett pressmeddelande.