Polisutbildningen blir institution

Foto:Hilda Frankki

Polisutbildningen i Växjö är sedan den 6 maj en institution inom fakulteten för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Enligt universitetet blir namnet ”institutionen för polisiärt arbete (PA)”och på engelska Department of police work.