Sluta röka – via nätet

.
.
Foto:Urban Nilsson

Under en lång tid har Region Kronoberg erbjudit patienter tobaksavvänjning i grupp. Nu erbjuds behandlingen även digitalt. Patienten går igenom avvänjningen via sin mobil eller dator.

–Vi kan snabbare möta patientens motivation, som ju är en färskvara. Patienten kan snabbt komma igång med hjälp av det digitala programmet och behöver inte invänta att tillräckligt många har anmält sig till en gruppbehandling. Vi besparar också patienten restid till vården, vilket är en vinst om man bor långt ifrån våra mottagningar, säger Louise Lyster, avdelningschef för Primärvårdens hälsoenhet.

Gruppbehandlingen kommer att finnas kvar men det nya digitala behandlingsupplägget ska locka fler.