Stora bullervallar byggs i Växjö

Foto:Lars-Goran Rydqvist

I över 60 år har Växjö jaktskytteklubb legat vid Norra Bergundasjön. I takt med att Växjö har vuxit har bostadsområden också börjat byggas närmare skjutbanan.

Bullret från banan är ett problem för några av bostadsområden och nu har Växjö kommun byggt tio meter höga bullervallar med hjälp av schaktmassor runt skjutbanan.

– Det är enorma mängder massor som lagts dit, säger Våge Hagelberg, kassör och eldsjäl i Växjö jaktskytteklubb, till Smålandsposten.