Tveksamhet kring planerna på nytt jättebygge

Foto:Erséus Arkitekter AB/Obos Kärnhem

Obos Kärnhem vill bygga 200 bostäder på en del av godset Bergkvaras mark i Växjö. Planförslaget är ute på samråd, där berörda instanser ska få yttra sig innan politikerna beslutar om det ska bli en detaljplan. Området är klassat som kulturmiljö av riksintresse och som planförslaget ser ut nu säger Miljö- och hälsoskyddsnämnden nej.

– Vi får se vad länsstyrelsen säger. Om de anser att det är möjligt att gå vidare och vilka krav som gäller då. Eller - om det inte är möjligt och vad som är motivet till det, säger Djana Micanovic, planchef på stadsbyggnadskontoret, till Smålandsposten.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill se en bättre kartläggning av naturvärdena och hur dessa kommer att påverkas om det byggs hus på platsen.