Unga i Växjö utvecklar affärsidéer

Foto:Calle Rydqvist
Foto: Calle Rydqvist

Under måndagen drog utbildningsveckan för UngDrive Kronoberg 2019 igång. 68 ungdomar från sju olika kommuner ska under fem dagar samlas och utveckla sina affärsidéer.

Foto: Calle Rydqvist

Jan Graae-Nielsen som är projektledare för UngDrive Kronoberg förklarade för alla ungdomarna hur veckan kommer att se ut.

Foto: Calle Rydqvist

Iva Florens och Laura Iversen har en ide om att starta ett företag med inriktning på att återvinna kläder.

Foto: Calle Rydqvist

Andreas Bengtsson är en av flera coacher som under dagen hjälpte ungdomarna att utveckla sina idéer.

Foto: Calle Rydqvist

Efter lunchen fick varje företag två papper. På det ena skulle det spåna idéer och på det andra skulle de utveckla sin slutgiltiga idé.

Foto: Calle Rydqvist

Andreas Johansson fotograferar och filmar för UngDrive. Samtliga företag fotograferades av Andreas.