Växjö kommun söker fler hem

Foto:Andreas Westergren

Växjö kommun söker jourhem för barn och ungdomar. ”Har du hjärterum?” inleder de en nyhet på sin hemsida.

I kommunen finns det barn och ungdomar som i akuta lägen behöver komma till ett jourhem eftersom de inte kan bo kvar hemma. Nu söker Växjö kommun fler jourhem med trygga och engagerade vuxna.

Ett jourhem är ett hem som med kort varsel kan ta emot barn eller en ungdom. Det är under en begränsad tid, från ett dygn till ungefär ett halvår. Som jourhem behöver en vuxen vara hemma på heltid.

Läs mer här.