Vöfab vill köpa parkeringsplatser - för 250 000 kronor per plats

.
.
Foto:Lennart Ernstsson

Länsstyrelsen i Kronoberg rev upp bygglovet för Växjös nya station och kommunhus. De slog ner på antalet p-platser. Nu är ärendet uppe i Mark- och miljödomstolen. För att lösa parkeringsfrågan funderar Vöfab på att köpa sig fri från P-kravet. Tanken är att det kommunägda bolaget ska köpa 92 P-platser för 23 miljoner kronor av kommunen. Det är en kvarts miljon kronor per plats.

– Vad du egentligen gör är att du köper dig fri från paragrafen och lagrummet i PBL, Plan- och bygglagen, som säger att du som fastighetsägare har ett ansvar att ombesörja parkering i tillräcklig omfattning för dina hyresgäster, säger trafikplaneringschefen Per-Olof Löfberg till Smålandsposten.

Vöfab har budgeterat tio miljoner kronor för parkeringsköp, vilket innebär att om köpet på 23 miljoner går igenom ökar kostnaden för det nya kommunhuset med 13 miljoner kronor jämfört med budgeten.

Parkeringsplatserna på Norrtull ligger tillräckligt nära för att lösa kravet. Ett annat alternativ är parkeringen i kvarteret Fabriken bakom polishuset. Köpet ger inga abonnerade platser för kommunanställda utan de får själva betala och är det fullt på parkeringen så är det.