Foto:Anna-Stina Stenbäck

Bilder ska utmana normer

På uppdrag av Region Kronoberg har Växjöfotografen Anna Nordström under våren arbetat med att uppdatera bildbanken – fokus har legat på ledorden mångfald och äkthet. Bilderna som är tänkta att utmana normer presenterades för första gången under ”Handledarens dag” på Växjö konserthus.

Satsningen är en del av regeringsuppdraget ”Jämställd regional tillväxt”. Ett tiotal fotografier presenterades under tisdagens konferens av Vård- och omsorgscollege Kronoberg.

– Det kan tyckas vara en liten grej, men samtidigt har Anna gjort en genomlysning av regionens bildbank och kommit med värdefull information, bland annat att det inte finns en enda bild på en person med funktionsnedsättning. Bilderna ska berätta vilka vi är som bor och jobbar här, det är viktigt att de speglar hela verksamheten, säger projektledare Maria Richter Simsek, projektledare.

Ett tiotal bilder presenterades under konferensen och nu påbörjas arbetet med att byta ut stora delar av Region Kronobergs bildbank. Tanken är att bilderna ska spegla en mångfald och äkthet.

– Jag själv brinner verkligen för detta och jag hoppas att bilderna kan bidra till ökad inkludering. Det har varit en utmaning och så mycket mer än bara att ta bilder, säger fotografen Anna Nordström.