Bolaget vill köpa av storföretaget

Foto:Urban Nilsson

När Växjöbagarn försattes i konkurs i maj 2014 tog det nystartade företaget Originalbagarn över. Verksamheten med fabriksbageriet drivs vidare i Växjö.

Nu för företaget diskussion om att köpa välkända Polarbröds bageri i Omne. De diskuterar ett samarbete för att ge mer gynnsamma förutsättningar för fortsatt produktion. Utvecklingen i bageriet i Omne beskrivs ha varit problematisk under en längre tid med låg beläggning och problem med lönsamhet.

Enligt ett pressmeddelande kommer Polarbröd att satsa på sina andra två bagerier i Älvsbyn och Bredbyn. Originalbagarn kommer, utöver sitt eget sortiment, att även baka Polarbröds produkter på uppdrag av Polarbröd.