Foto:Filip Sjöfors, Smålandsposten

Här ska starten för nyanlända bli smidigare

Växjö är en av tre pilotkommuner som ska underlätta starten för nyanlända.

Det handlar om att snabbt få de nyanlända till att ordna ett personnummer, ställa sig i kö till arbetsförmedlingen och i bostadskö. Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL som har utsett Växjö till en av de tre kommunerna.

I stan kommer det att finnas ett servicekontor där personal Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Växjö kommun ska sitta. Syftet medkontoret är att ge de nyanlända individanpassad hjälp så att de snabbare kan etablera sig.

    – Personnummer, bankkonto, bostadskö, förskolekö och samhällsinformation samlas och underlättar ett annars snårigt nät av myndighetskontakter för den nyanlända. På det här sättet kommer kostnaderna för etableringen att minska och väntan för den nyanlända innan etableringen kan börja blir mindre, menar Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd till Smålandsposten.