Nytt kvinnligt nätverk i Växjö

Foto:Robin Sparf, Smålandsposten

I november startar ett nytt kvinnligt nätverk inom IT i Växjö. Behovet av kompetens inom IT-relaterade yrken ökar, liksom söktrycket på utbildningarna. Men inte bland kvinnor och därför har yrkesverksamma kvinnor och tjejer som studerar med koppling till IT efterfrågat ett nätverk, skriver Linnéuniversitetet på sin hemsida.

Nätverket startas för att skapa en mötesplats och öka intresset och kunskapen om IT-relaterade utbildningar och yrken samt för att skapa en mötesplats.

Bakom det nya nätverket står Linnéuniversitetet, IEC och Sigma Technology. Läs mer här.