Annons
DEBATT

Robusta skyddsvallar i Växjös ekonomi

Debattartikel av Oliver Rosengren (M).
Växjö • Publicerad 18 oktober 2017
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Filip Sjöfors

Den svåraste tiden är framför oss. När konjunkturen vänder nedåt samtidigt som stora anhöriggrupper kommer till Sverige riskerar utanförskapet att växa kraftigt. Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet och flera andra expertbedömare slår fast att statsbudgeten är kraftigt underfinansierad och att riskerna för överhettning är stora. Bidragsutgifterna har vuxit med 100 miljarder, jämviktsarbetslösheten stiger och skattetrycket har ökat sedan 2014. Samtidigt som obalanserna i ekonomin växer, saknas strukturreformer. Socialdemokraterna har slösat bort en högkonjunktur. Det lämnar kommunerna i sticket.

En kärv tid väntar. Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade idag en nya prognos för kommun- och landstingssektorn. Klyftan mellan utgifter och inkomster har vuxit med 50 procent från 40 till 59 miljarder sedan den senaste prognosen. Fler blir allt äldre och antalet barn ökar, samtidigt möter inte intäktsökningarna de demografiska förändringarna. Därmed väntas flera kostnader och efterfrågan på välfärdstjänster stiga i kommunerna, inte minst till följd av de senaste årens flyktinginvandring. SKL framhåller särskilt behovet av effektiviseringar med hjälp av ny teknik. Här ligger Växjö helt rätt med vår digitaliseringsfond.

Annons

Växjö står väl rustat för de svåra tider som väntar. Tolv år av ansvar för ekonomin med Bo Frank har säkrat lika många år med överskott. Med hänsyn taget till pensionsåtaganden har kommunen en miljard i buffert. Under Anna Tenjes blågröna ledarskap går vi nu mot ett trettonde år med överskott. Vänsteroppositionen äventyrar samtidigt fortsatt tillväxt och utveckling med en budget grundad på osäkra pengar och höjd skatt på ansträngningar.

Problemen är flera, också för Växjö. Hälften av de som finns i Arbetsförmedlingens etablering har högst förgymnasial utbildning och nyanlända har i regel nästan ett decennium till egen försörjning. Svår personalförsörjning och höga sjukskrivningstal skapar utmaningar i välfärdens kärna. Otryggheten växer, inte minst i områden där arbetslösheten bitit sig fast på höga nivåer. Här krävs fortsatta lokala reformer, men grunden för att kunna möta de utmaningar som ligger framför oss är en robust ekonomi och en tydlig arbetslinje.

Om kommuner och landsting inte klarar effektivisering, prioritering och smartare lösningar krävs 2,35 procentenheters högre skatt för att fylla kostnadsgapet, enligt SKL. Det skulle minska sysselsättningen med drygt 30 000 i Sverige, och ca 260 i Växjö, enligt ny forskning om kommunalskattehöjningars sysselsättningseffekter. Flera bedömare, exempelvis LO, har varnat för de negativa effekterna av högre kommunskatter.

Politik handlar om att leverera, och vi har levererat ordnad ekonomi varje år vi haft Växjöbornas förtroende att leda kommunen. Vår förmåga att ta ansvar kommer prövas än mer under åren som ligger framför oss. I svåra tider ställs särskilt hårda krav på fasthet i den ekonomiska politiken.Oliver Rosengren (M)Kommunalråd

Oliver RosengrenSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons