Annons

Skärpt nolltolerans mot hedersförtryck och moralpoliser

Debattartikel av riksdagskandidaten Suzanne Frank (M)
Växjö • Publicerad 23 maj 2018
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Filip Sjöfors

Sverige går en oroväckande utveckling till mötes, där vi kan se att hedersrelaterat förtryck, våld och moralpoliser blir allt mer vanligt förekommande runtom i landet. År 2009 gjordes en kartläggning av Ungdomsstyrelsen där 70 000 ungdomar mellan 16–25 år uppgav att föräldrarnas kultur och religion begränsade deras val av partner. Av dessa ungdomar var 8 500 i riskzonen att bli bortgifta mot sin vilja. Det är en utveckling som vi Moderater aldrig kan acceptera. Därför föreslår vi nu en rad åtgärder för att skärpa nolltoleransen mot moralpoliser och hedersförtryck.

Idag befaras var tredje elev med utländsk bakgrund leva under hedersförtryck, över 240 000 unga. Därutöver finns ett stort mörkertal. Det är inte helt säkerställt hur många barn och ungdomar som för närvarande lever under hedersförtryck. Hederskulturen blir alltmer utbredd och kryper långt ner i åldrarna. I vissa områden ser ”moralpoliser” till att kvinnor följer informella regler om klädsel och beteende. Dessa företeelser är oacceptabla i ett demokratiskt och jämställt samhälle.

Annons

Det är angeläget att vidta särskilda åtgärder, skärpa lagstiftningen och straffpåföljderna genom att:

1. Göra en kartläggning av förekomsten av ”moralpoliser” som begränsar människors frihet genom påtryckningar och tvång att följa informella regler.

2. Införa ett särskilt brott, olaga frihetsbegränsning, som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla den egna, släktens eller en viss grupps heder.

3. Införa möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i syfte att upprätthålla den egna, släktens eller en viss grupps heder.

Därutöver vill Moderaterna även införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott med grov fridskränkning som förebild, men där gärningsmannakretsen vidgas och där gärningar som begås av flera olika personer i samförstånd ska omfattas. Dessutom bör hedersmotiv införas som en egen försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet.

Straffpåföljden bör skärpas och utvisning på grund av brott ska användas i fler fall genom att en möjlighet att besluta om utvisning på grund av brott med straffvärden mellan sex till tolv månaders fängelse införs – oavsett om det föreligger återfallsrisk.

I Moderaternas Sverige får vi aldrig acceptera att enskilda individer eller grupperingar tar sig rätten att begränsa andras frihet som en del av en hederskultur. Därför behövs tydliga regler och hårda sanktioner för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck.

Suzanne Frank (M), riksdagskandidat

VILL DU SKRIVA DEBATT PÅ VXONEWS? Maila din text till tips@vxonews.se

Annons
Annons
Annons
Annons