Foto:Lena Gunnarsson, Smålandsposten

Trummen klarare än någonsin

200 centimeter. Det är siktdjupet mitt i Trummen just nu och det innebär den högsta septembernoteringen sedan mätningarna infördes på 70-talet. Siffran är ungefär dubbelt så stor som den brukar vara och det beror på reduktionsfisket som Växjö kommun låtit göra.

– Med anledning av det fina resultatet som vi uppnått under våren i Trummen och Växjösjön kommer vi att starta upp reduktionsfisket i Södra Bergundasjön redan i höst, säger Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig på Växjö kommun, i ett pressmeddelande.

Dessutom har medelhalten fosfor i Trummens utlopp minskat, vilket leder till att vegetationsområdet kan växa sig större och djurplankton trivs, som i sin tur gör att vattnet ännu mer klart.

    Även siktdjupet i Växjösjön är rekordstort. Läs mer om det här.