Annons

Växjö ska lyfta de barn som behöver hjälp

Debatt av Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.
Växjö • Publicerad 15 april 2018
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Paul Madej

Växjö har kommit långt med tidiga insatser och i ett hårt arbete mot ett växande utanförskap och jag önskar att vi hade redan nu hade nått alla barn senare i livet riskerar att få egna allvarliga problem.

I vårt Växjö och i vår kommun ska inget barn behöva känna att livets möjligheter är uttömda redan innan det börjar på allvar. Mitt Växjö ska vara en kommun för de hoppfulla och här ska det alltid vara viktigare vart du är på väg, än var du kommer ifrån. Jag möts däremot allt för ofta av att barn vars föräldrar har problem – ofta psykisk ohälsa, utanförskap eller missbruk – löper mångfalt högre risk att själva få problem. Samtidigt är problembilden mångfacetterad och barns utsatthet en bredare fråga än familjesituation och sociala arv.

Annons

Nästan var femte elev lämnar idag grundskolan utan gymnasiebehörighet samtidigt som vi ser hur den psykiska ohälsan bland barn i åldern 10–17 år har fördubblats under de senaste tio åren. Vi ser också hur allt fler mycket unga barn rekryteras in i kriminella gäng.

Moderaterna tillsammans med alliansen presenterar därför nationellt ett program med insatser för socialt utsatta barn på fyra olika områden där första satsningen går mot förskola & skola. Vi vill stärka tidiga insatser och föreslår därför att:

– rätten till förskola utökas till 30 timmar för barn vars föräldrar är arbetslösa eller får försörjningsstöd.

– varje elev också erbjudas tillräckligt stöd för att klara sina studier exempelvis genom att erbjuda läxhjälp och lovskola för de som riskerar att inte klara kunskapskraven. Där till vill vi att lågstadiet inför en timmes extra undervisningstid om dagen i matematik och svenska.

Det andra området berör psykisk ohälsa. Vårdköerna växer och dessvärre drabbas redan utsatta barn. Det har blivit särskilt tydligt i Växjö där vi nu ser antalet barn som tvingas vänta oacceptabelt länge på insats från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Den här utvecklingen måste vi vända och återinföra vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa.

Utöver dessa riktade satsningar på skola och psykisk hälsa behöver två sammankopplade områden så som Familjehem och socialtjänst stärkas rejält. Därför stärka dessa områden genom bättre villkor för socialsekreterare och medarbetare, men också att se till att en ny, framtidsinriktad socialtjänstlag kommer till stånd som faktiskt kan utgöra den ramlag som det var avsett. Vi behöver även professionalisera familjehemmen genom fortbildning och handledning, för att placerade barn ska få en bättre och tryggare start.

Socialtjänstens insatser för ungdomar under 18 år som exempelvis begått grova brott i gängmiljöer behöver flyttas över till en ny enhet inom Kriminalvården. Det skulle ge socialtjänsten bättre förutsättningar att arbeta förebyggande och göra insatser för unga i riskzonen.

– I Växjö vill vi tillsammans med Blågröna Växjö införa mobila team som har kompetens att drogtesta elever efter misstänkt drogpåverkan. I syfte att stärka det myndighetsövergripande arbetet mot unga på glid.

Vi kan aldrig acceptera att ett utanförskap går i arv, det är ett svek mot våra barn. Nu behöver vi bryta och stoppa den utvecklingen. Moderaterna satsar nu sammantaget fem miljarder kronor om året på dessa insatser i skolan och förskolan. Samtidigt avsätter vi 500 miljoner kronor om året för att förbättra tillgängligheten till BUP. Sverige behöver förändring och ett nytt ledarskap.

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande Växjö

VILL DU SKRIVA DEBATT PÅ VXONEWS? MAILA DIN TEXT TILL TIPS@VXONEWS.SE

Annons
Annons
Annons
Annons