Annons

Växjös elevers lärande ska prioriteras

Insändare av Malin Lauber (S), vice ordförande i utbildningsnämnden.
Publicerad 18 januari 2018
Detta är en insändare i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Lena Gunnarsson

Det måste vara slut på fallande rankingar - Växjös elevers lärande ska prioriteras.

Alla elever i Växjö ska ha rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden. När barnen får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanserna och vi lägger grunden för ett Växjö som håller ihop. Utbildning är ett av de viktigaste verktygen för människors personliga frihet och utveckling, men också för samhällets utveckling och vår gemensamma välfärd.

Annons

Växjö kommun har fallit 105 placeringar på 4 år i Lärarförbundets ranking bästa skolkommun. Vi är på plats 191 av 290 kommuner. Detta är ett politiskt misslyckande med många år av ett moderatlett styre som prioriterat skattesänkningar framför våra barn och elevers skolgång, men framför allt är det bekymmersamt för de barn och elever som bygger sin framtid i Växjö. Vi faller bland annat gällande resurser, utbildade lärare, lärartäthet, meritvärde åk 9, genomsnittligt meritvärde justerat efter likvärdighetsindex och andelen som är behöriga till högskola.

Växjö får 19.6 miljoner från regeringen för jämlik skola och för barns och ungas hälsa. Att vi nu har en socialdemokratiskt ledd regering som satsar på skolan och skickar resurser till kommunerna gör givetvis att vi har större möjlighet att vända trenden och skapa en jämlik skola där alla barn får möjligheter att utvecklas. Vi måste visa politisk vilja och enighet för att vända resultaten. Då finns det möjlighet att politiken tillsammans med förvaltning, lärare och skolledare kan skapa något riktigt bra. För lärarna kämpar på och kan knappast lastas för bristande resurser. Resultaten vi ser nu är en effekt av flera års sparande på skolan. 2015 var faktiskt ett riktigt skitår när de gällde elevpengen och trots att den förbättrats något är den fortfarande låg bland jämförbara kommuner. Vi socialdemokrater har varit drivande i att resurserna till skolan måste öka och insåg för länge sen, att om vi satsar på barnen bygger vi ett starkare Växjö och elever som får möjligheter att lyckas.

I Växjö kan vi från den socialdemokratiskt ledda regeringen förvänta oss statsbidrag bland annat för stöd för ökad likvärdighet samt utökat stöd till sommarlovsaktiviteter. Dessutom kommer högskolebehörighet att bli standard på yrkesprogrammen, vilket ökar attraktiviteten för programmen samt elevernas möjligheter att bli fria i sina framtida val. Detta är bra satsningar.

Det går bra för Sverige och det kommer Växjö till del. Vi behöver ta ett krafttag för skolan efter att ha sjunkit i ranking under flera år. Regeringen satsar på en likvärdig kunskapsskola där resurser ska fördelas efter behov. De som behöver bäst ska få mest. Elevernas bakgrund ska inte spela någon roll för möjligheten att lyckas i skolan. Därför föreslår regeringen bland annat

– ökad satsning på tidiga insatser.

– obligatorisk förskoleklass så att alla barn får en likvärdig grund när de börjar skolan.

– ytterligare medel för läsa-skriva-räkna garantiinvesteringar för fler lärare och ett mer attraktivt läraryrke.

2018 har gjort sitt intåg och en del av regeringens reformer kommer att märkas. 2018 är också ett valår. Växjö behöver ett ledarbyte där vi med politisk vilja och hårt arbete kan skapa bättre förutsättningar för Växjös elever i framtiden. Vi är övertygade om att det kan lyckas.

Malin Lauber (S), vice ordförande utbildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons