Annons

Vi behöver inget nytt stadshus

Debattartikel från Åsa Karlsson Björkmarker (s) och Gunnar Storbjörk (s).
Publicerad 21 november 2017
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: White Arkitekter

Idag fattar Växjös kommunfullmäktige beslutet om det nya föreslagna Stadshuset ska byggas eller inte. Växjö kommuns del av stadshuset och det nya vardagsrummet uppgår till svindlande 668 miljoner kronor, en summa som i runda slängar motsvarar hela den investeringen som gjordes i Arenastaden. En summa som är den näst största investeringen i Växjö kommuns historia. En summa som inger respekt. Det förpliktigar.

Det förslag som presenteras för att renovera dagens kommunhus är omfattande. I princip blåses hela huset ut och det renoveras under 36 månader. Det beräknas kosta cirka 300 miljoner kronor, en siffra som vi inte ser någon anledning att ifrågasätta. Dagens kommunhus är inte det enda huset i staden som har många år på nacken, tvärtom. Vår stad består till stor del av hus som har stått länge. Däremot är de fastighetsägare som har valt att renovera sina hus på det sätt som den moderatledda majoriteten förespråkar få. Helt enkelt därför att det är dyrt och omfattande.

Annons

Det nya stadshuset presenteras som en viktig arbetsmiljöåtgärd och som en lösning på att Växjö kommun ska ses som en attraktiv arbetsgivare. Vi är de första att skriva under på att arbetsmiljön i kommunen måste vara god, och att Växjö kommun måste ses som en attraktiv arbetsgivare. Vi står inför en enorma rekryteringsutmaning framöver. Socialdemokraterna i Växjö har lagt flera förslag för att förbättra arbetsmiljön i kommunen. Bland annat heltid som norm, avskaffande av delade turer, rätt till vidareutbildning och modell för byte av löneökning mot arbetstidsförkortning. De flesta av de förslagen har den moderatledda majoriteten röstat ner. Det är förslag som på riktigt skulle göra Växjö kommun till en attraktiv arbetsgivare. Ett nytt stadshus är inte lösningen på Växjös framtida rekryteringsutmaningar.

Vi förstår att den moderatledda majoriteten känner sig pressad. I budgeten för 2018 har man lagt in en reavinst på 70 miljoner kronor från dagens kommunhus (som ännu inte är sålt) för att anställa lärare och undersköterskor. Det betyder att den moderatledda majoritetens budget nästa år är ofinansierad om kommunfullmäktige i oktober inte fattar beslut om att bygga ett nytt kommunhus. Det är minst sagt problematiskt att förlita sig på vinster för att klara Växjöbornas välfärd men det är än mer problematiskt att förlita sig på vinster som ännu inte finns. Att sätta spaden i jorden oavsett kostnad riskerar att äventyra inte bara 2018 års budget utan flera budgetar framöver.

Växjö står idag inför ett enormt investeringsbehov. Utbildningsnämnden behöver investera ungefär en miljard kronor i skol- och förskolelokaler den närmsta tiden. Växjö behöver bygga fler bostäder och konjunkturen är glödhet. Att mitt i denna byggboom dra igång ett svindlande dyrt stadshusprojekt fördyrar inte bara stadshuset utan riskerar också att fördyra de nödvändiga investeringarna Växjö kommun står inför. Vi befarar att Växjö nu får bevittna ett prestigeprojekt snarare än något som är genomtänkt och hållbart. Det riskerar kommunens ekonomi och det riskerar att förfölja Växjöborna i många år.

Åsa Karlsson Björkmarker (s)

Gunnar Storbjörk (s)

MISSA INGET I VÄXJÖ! Få dagens hetaste nyheter i din mail klockan 21 varje dag. Anmäl dig till VXOnews nyhetsbrev här.

Annons
Annons
Annons
Annons