Annons
Debatt

Alliansen: Ny verksamhetsmark för ett växande näringsliv

Debattartikel av Anna Tenje (M), Andreas Olsson (C), Jon Malmqvist (KD) och Gunnar Nordmark (L) från Alliansen Växjö.
Växjö • Publicerad 6 juni 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gunnar Nordmark (L), Anna Tenje (M), Andreas Olsson (C) och Jon Malmqvist (KD)
Gunnar Nordmark (L), Anna Tenje (M), Andreas Olsson (C) och Jon Malmqvist (KD)

Växjö kommun är tillväxtmotor för vår region och ett viktigt logistiskt nav. Vi arbetar långsiktigt och kontinuerligt för att ge våra företag och deras medarbetare de bästa av förutsättningar att leva, verka och bo just här. Vi vet att grunden för vår gemensamma välfärd börjar med jobben. Fler jobb förutsätter fler växande och nya företag. Därför måste vi arbeta med att ligga ett steg före, så att framtidens nyetableringar och expanderande företag har mark att växa på. Tillgången till verksamhetsmark är god samtidigt som efterfrågan stor. När det nya området på Nylanda nyligen invigdes var över hälften av all mark redan tingad eller såld. Vi vill aldrig hamna i ett läge där vi tvingas tacka nej till en företag och nya jobb på grund av att vi saknar verksamhetsmark. Vi vill därför vara väl förberedda och redan nu påbörja arbetet med ett planprogram för nästa etapp på Nylanda så att vi står redo för nya jobb även i framtiden.

Näringslivsavdelningens uppsökande verksamhet och ”en väg in” ska utvecklas för att fler företag ska kunna växa och etablera sig här. Det ska vara lätt att driva företag, arbetet med att identifiera och minimera hinder som kommunen skapar för näringslivet och servicesäkringen av myndighetsutövningen fortsätter, exempelvis genom kompetensutveckling i service och bemötande. Vi inför servicegarantier för att du som företagare ska veta vad du kan förvänta dig av kommunen.

Annons

Vi vidtar nu även ett antal viktiga åtgärder för att bidra till en enklare tillvaro för våra företagare och för att stärka samarbetet mellan näringsliv och kommun genom att:

Sänka avgifter för bygglov och miljö- och hälsotillsyn och införa en servicegaranti. Alla tillsynsavgifter ska vara baserade på nedlagt arbete, faktisk handläggningskostnad och med timtak för skötsamma tillståndshavare.

Fortsätta utveckla Science park som arena för affärsutveckling, innovation och kompetenshöjning i syfte att förstärka samarbetet mellan kommun, näringsliv och akademi.

Driva på för att utveckla flygplatsen och förbereda för framtidens fossilbränslefria flyg och avgångstider som ligger i linje med näringslivets behov. Företag och deras kunder ska med lätthet kunna ta sig till och från vår kommun. Vi behöver få tillbaka morgon och kvällsturer till Stockholm.

Den offentliga sektorn och näringslivet står inför gemensamma utmaningar gällande kompetensbrist inom olika yrkesområden. Vi kan glädjas åt att befolkningstillväxten nu äntligen har tagit fart efter pandemin vilket innebär att fler i arbetsför ålder söker sig till vår oss. Samtidigt är det skriande kompetensbehovet ofta specifikt; från hantverkare till sjuksköterskor, industriarbetare och IT-konsulter med spetskompetens inom sina respektive områden. Det är en utmaning vi måste anta tillsammans med Linnéuniversitetet, näringslivet och Region Kronoberg.

Kompetensförsörjningen är även av stor betydelse för att möta en av vår tids ödesfrågor, integrationen. Växjölöftet är Växjös samlade svar för fler i arbete, bättre kompetensförsörjning och ett starkt näringsliv. Med rätt stöd och tydliga krav på varje Växjöbo kan bidragen fortsätta minska samtidigt som kompetensförsörjningen säkras. Vi tänker fortsätta investera i Växjöbornas arbetskraft och stärka matchningen till både näringsliv och offentlig sektor för att stärka näringslivsklimatet. Ett växande näringsliv är en grund förutsättning för att utveckla Växjö kommun vidare och säkra välfärden även i framtiden.

Alliansen Växjö

Anna Tenje (M), Andreas Olsson (C), Jon Malmqvist (KD) och Gunnar Nordmark (L)

–––––

Håller du med eller går åsikterna isär? Har du åsikter om andra ämnen? Vi tar gärna emot debattartiklar och insändare. Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering. Läs mer nedan.

Annons
Annons
Annons
Annons