Annons

Alliansen: ”Utredningen visar att vi både lyckas och misslyckas”

Insändare från Alliansen i Region Kronoberg angående rapporten om internt dialogklimat i Region Kronoberg.
Växjö • Publicerad 28 november 2023
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mikael Johansson (M), Anna Zelvin (KD), Elizabeth Peltola (C) och Bo Bergsjö (L) från Alliansen i Region Kronoberg.
Mikael Johansson (M), Anna Zelvin (KD), Elizabeth Peltola (C) och Bo Bergsjö (L) från Alliansen i Region Kronoberg.Foto: Pressbild

I början av 2023 uppstod en livlig diskussion kring Region Kronobergs verksamhet. Ett genomgående drag var att debatten till stor del fördes utanför regionen. Vår slutsats blev att vårt eget system med information, arbetsplatsträffar, web och liknande inte fungerar tillräckligt bra.

Eftersom det krävdes en utvärdering av vårt eget arbete anlitades en extern konsult, Göteborgsföretaget Yes-p fick uppdraget. Ansvarig tjänsteman var kommunikationsdirektören och politiskt var beställaren regionstyrelsen med presidiet som styrgrupp. Arbetet påbörjades i april och redovisades 14 november. Utredningen består av 50 djupintervjuer, en enkät till personalen och flera dialogmöten med fack, styrgrupp och chefsgrupp.

Annons

Resultatet är lärorikt och utmanande. Regionen har omkring 6500 anställda och flera hundra arbetsplatser. Största arbetsplatsen är de två sjukhusen. Allt skall styras genom en chefslinje som kan finnas i upp till sju led mellan arbetsplats och ledning. Till detta kommer allmän information och styrning i olika former. Medarbetarna skall känna att de kan föra dialog, blir lyssnade på och att de kan påverka verksamheten. Man kan likna detta vid en stor sjö där varje arbetsplats är en ö av olika storlek och utformning. Samtidigt som varje arbetsplats skall fungera väl skall också samarbetet mellan alla öarna fungera i kreativ samverkan.

Utredningen visar att vi både lyckas och misslyckas. Många arbetsplatser fungerar alldeles utmärkt. Man har god sammanhållning och kommunikation som skapar god funktion, trivsel och goda resultat. Andra arbetsplatser fungerar mindre bra. Där finns inte den goda dialog som skapar en bra arbetsplats och olika former av missnöje växer fram.

Varje arbetsplats måste sedan fungera med sina samarbetspartners och helheten. Det finns goda exempel, men också brister. Man upplever att chefen inte har kommunikation länge upp i chefsleden. Informationen uppifrån når inte fram och informationen nerifrån kommer inte upp.

Med lärdom från utredningen måste vi stärka och förändra vårt arbetssätt när det gäller kommunikation, dialog och styrning. På samma sätt som vi vill ha nära vård måste vi också ha nära dialog och styrning. Hur det skall gå till har vi klokt nog inte svaret på. Vi måste utveckla det tillsammans. Men det innebär förändring på minst tre olika sätt:

  • Organisation. Färre chefsled. Nya dialogsystem mellan medarbetare och ledning.
  • Regionens kultur. Vi har värdegrund och mål. Vi skall lösa vår uppgift tillsammans på arbetsplatsen samtidigt som vi ser helheten. Mer dialog och lyssnande.
  • Styrning. Anställda och arbetsplatser skall ha stor frihet att genomföra sitt uppdrag inom det mandat som beslutats.

I vår nya verksamhetsplan finns ett uppdrag att arbeta med förbättringar kring de brister som utredningen pekar på. Vi startar en resa tillsammans som skall skapa bättre dialog och en mer välfungerande och kreativ Region Kronoberg.

ALLIANSEN I REGION KRONOBERG,

Bo Bergsjö (L)

Anna Zelvin (KD)

Elizabeth Peltola (C)

Mikael Johansson (M)

Annons
Annons
Annons
Annons