Annons
Debatt

Blågröna Växjö: Tillsammans gör vi stor skillnad för klimatet

Växjö • Publicerad 15 mars 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
.
.Foto: Urban Nilsson

Växjö kommun har under många år varit både en nationell och internationell föregångare i miljö- och klimatarbetet. När Växjö Energis (VEAB) klimatbokslut för 2021 presenterades i dagarna stod det klart att bolaget tillsammans med kommuninvånarna fortsätter gå i bräschen för en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Det oberoende utredningsföretaget Profu som sammanställt klimatbokslutet framhäver tydligt den positiva effekten och betydelsen av VEABs målmedvetna hållbarhetsarbete. Under 2021 minskade klimatpåverkan ytterligare i förhållande till 2020 och bolagets verksamhet bidrog till att undvika utsläpp av 205 600 ton koldioxidekvivalenter. Summan av all klimatpåverkan är negativ vilket innebär att det uppstår mindre utsläpp med Växjö Energis verksamhet än utan.

Annons

Blågröna Växjö har under de två senaste mandatperioderna arbetat långsiktigt och strategiskt för att kommunen ska fortsätta ligga i framkant när det gäller vår klimatpåverkan. VEAB blev i december 2019 först i Sverige med att ha en 100 procentigt fossilfri produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el. Tack vare den omställning som gjorts har bolaget tillsammans med sina kunder minskat klimatbelastningen så mycket, att det kan jämföras med om alla invånare i Växjö kommun avstod från att köra bil under två år.

Växjö Energis klimatbokslut är ett tydligt bevis på att vi tillsammans kan göra stor skillnad och bidra till en ljusare framtid för kommande generationer. Det miljö och klimatarbete som bedrivs tar ett stadigt grepp om helheten och lämnar inget åt slumpen. För oss är det av yttersta vikt att vi inte bara arbetar internt utan även väger in externa faktorer, vilket är en viktig kugge i den framgång vi nu ser. Detta lyfts också fram i bokslutet genom att både direkt och indirekt klimatpåverkan ingår i redovisningen. Varje liten detalj är av betydelse. Från det egna utsläppet till de som uppkommer från inköpt el, transporter och resor med mera. Vi strävar efter att alla utsläpp som kan undvikas på andra håll i samhället tack vare VEABs verksamhet också räknas in i resultatet. Som förebild ska vi inte bara gå före, utan sprida budskapet om en mer hållbar väg framåt.

En av våra stora möjligheter att fortsätta minska våra utsläpp framöver ligger i att skapa förutsättningar för att fler invånare att kunna och vilja ansluta sig till fjärrvärmenätet. Nyttan av att ersätta olika former av energiproduktion med vår kraftvärmeproduktion är stor. För varje kommuninvånare som väljer fjärrvärme kommer vara med och göra skillnad för klimatet. En annan möjlighet är VEABs produktion av förnybar el som produceras tillsammans med värmen. Denger inte bara dubbel nytta, utan har under året med eleffektbrist och höga elpriser i södra Sverige även kunnat bidra till att dämpa de regionala prisnivåerna något när det behövts som mest,

Blågröna Växjö tog initiativet till att skapa Växjös lokala Agenda 2030 med målet att hela kommunen ska bli fossilbränslefri. Klimatbokslutet visar att vi kommit en bra bit på vägen. Nu krävs det gemensamma krafttag för att nå nästa steg, tillsammans kan varje enskilt företag, invånare och hushåll göra stor skillnad.

För Blågröna Växjö

Christer Wånehed (M), ordförande VEAB

Cheryl Jones Fur (MP), ledamot VEAB

Anders Haggren (C), ledamot VEAB

Gustaf Bergström (KD), ersättare VEAB

Michael Färdig (L), ledamot VEAB

Annons
Annons
Annons
Annons