Annons
Debatt

C: Bra vägar och järnväg - en förutsättning!

Debattartikel av Per Schöldberg (C), riksdagsledamot, Elizabeth Peltola (C), regionråd, Andreas Olsson (C), kommunalråd i Växjö, Maria Asplund, C-kandidat i Markaryd, Gusten Mårtensson (C), kommunalråd i Älmhult, Thomas Haraldsson (C), kommunalråd i Alvesta, och Angelica Karlsson (C), kommunalråd i Lessebo.
Växjö • Publicerad 26 juni 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
.
.Foto: ARNE FORSELL

Regeringen har beslutat om hur satsningar på infrastrukturen ska ske de närmaste 12 åren. Centerpartiet har haft stora förväntningar på satsningar i Kronobergs län och till en del har vi lyckats få gehör för våra åsikter.

Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö ska börja planeras. Pengar är avsatta för den första etappen mellan Växjö och Räppe inklusive en tågstation i Räppe. Bra så långt. Det ger förutsättningar för bra kollektivtrafik och för att resenärer ska komma i tid till tåganslutningar i Alvesta. Vi vill se att arbetet med planering går igång snarast så att byggnation kan komma igång. Men vi vill också att hela dubbelspåret snarast byggs färdigt så att maximal nytta av järnvägen kan skapas. Våra planer för Krösatågstrafik Alvesta – Emmaboda, med möjlighet till nya tågstopp, liksom ett nytt tågstopp i Räppe, kräver dubbelspår för att få plats med tågen på banan.

Annons

Även Älmhults bangård utgör en rejäl flaskhals längs Södra stambanan. Nya mötesspår i höjd med Älmhults tätort bör byggas snarast och skulle skapa ett andrum fram tills en mer långsiktigt hållbar lösning för S stambanan finns på plats.

Sydostlänken ska bli en elektrifierad utbyggd järnväg mellan Karlshamn och Älmhult med möjlighet till persontrafik. Redan finns en oelektrifierad järnväg för gods mellan Olofström och Älmhult. Den ska förstärkas och utökas enligt planen, vilket är en förutsättning för att industrin ska kunna fortsätta att utvecklas och finnas kvar i bygden. Med stärkt finansiering ges möjlighet för fortsatt satsning. Bra för oss i länet och för Blekinge.

Vi saknar viktiga satsningar på väg 25, Norrleden i Växjö. Vägen är hårt trafikerad och en viktig utryckningsväg för ambulans och räddningsfordon. Det är inte acceptabelt att inte ha 2+2 på den vägen. Centerpartiet kommer att fortsätta arbeta för att vägen ska förbättras.

Vi är missnöjda med att viktiga satsningar skjuts framåt i tiden. Triangelspår med mötesfri korsning i Alvesta kommer inte igång förrän efter 2028. Det försenar nödvändiga förbättringar på Alvesta station. Likaså försenas möjligheterna till persontågstrafiken mellan Markaryd och Halmstad, eftersom arbeten med mötesspår Knäred och bangårdsombyggnad i Halmstad senareläggs. Det är inte acceptabelt.

Vi vet att det i hela landet finns många nödvändiga infrastrukturobjekt, som inte fått plats i planen. Vi förutsätter att Trafikverkets anslag för att upprätthålla standarden på våra vägar är tillräckliga för att boendemiljö och företagstransporter kan upprätthållas.

Regeringen utreder dessutom framtiden för landets regionflygplatser, där Centerpartiet kommer vara aktiv i att framtidssäkra vår regionflygplats.

Centerpartiet kommer att fortsätta jobba för att vår del av landet ska utvecklas och få vår andel av infrastruktursatsningarna.

Per Schöldberg (C), riksdagsledamot

Elizabeth Peltola (C), regionråd

Andreas Olsson (C), kommunalråd i Växjö

Annons

Maria Asplund, C-kandidat i Markaryd

Gusten Mårtensson (C), kommunalråd i Älmhult

Thomas Haraldsson (C), kommunalråd i Alvesta

Angelica Karlsson (C), kommunalråd i Lessebo

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons