Annons
Debatt

C: För bästa utveckling och framtid i Alvesta och Växjö

Debattartikel av Thomas Haraldsson (C), kommunalråd Alvesta, och Andreas Olsson (C), kommunalråd Växjö.
Växjö • Publicerad 18 april 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Robin Sparf

Alvesta och Växjö kommuner växer och befästs som regioncentra. Sedan 2015 har den sammanlagda befolkningstillväxten varit cirka 8600 personer. Drygt 1000 personer per år. Ett bra resultat. Det kräver handlingskraft för att möta de behov en befolkningstillväxt innebär. Kommunernas näringsliv går för högtryck och ställer krav på allt från kommunal service, kompetensförsörjning och myndighetsutövning. Näringslivet ger många goda omdömen till kommunerna för näringslivsklimatet. Ett blomstrande näringsliv är en grundpelare i en attraktiv kommun.

Eftersom våra två kommuner tillhör samma arbetsmarknadsregion, anser vi att det är av största vikt att Alvesta och Växjö kommuner samarbetar på olika sätt. Genom att agera gemensamt och koordinerat kan vi bli starka tillsammans. Vi brinner för hela våra kommuners utveckling.

Annons

För ca 6 år sedan beslutade respektive kommun att ta fram en gemensam utvecklingsstrategi för området mellan Alvesta och Växjö tätorter.

Inom detta område pågår ett arbete med en helt ny stadsdel av en privat markägare, Engholm och Alvesta kommun med utgångspunkt i ”hållbart byggande” att bygga utifrån naturens förutsättningar. Ett väldigt spännande arbete som kommer bli bra, nytt och modernt.

Gemlas framtidsplan är att fortsätta utvecklas som bostadsort med mycket goda tågförbindelser till Växjö och Alvesta. Genom fler tågstopp i Växjö skapas en mycket god tillgänglighet till flera viktiga funktioner och en stor mängd arbetsplatser. På sikt kan Gemla utvecklas väster ut och knytas ihop med Aringsås.

Ett utvecklingsområde som på allvar tog sin början för några veckor sedan är ett nytt akutsjukhus som planeras att byggas i Räppe. Ett mångmiljardprojekt som kommer bidra till utvecklingen av området mellan kommunerna. Här krävs samverkan på flera nivåer för att klara allt från infrastrukturutbyggnaden, bostadsbyggande, friluftsliv, kompetensförsörjning till sjukvård mm.

Ett fjärde område vi vill lyfta som har bäring i de ovanstående arbetena är vikten av ett utbyggt dubbelspår på kust till kustbanan mellan Alvesta och Växjö. Järnvägssträckan är en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnvägar med ca 100 tåg per vardag. Sträckan har enligt Trafikverket stora kapacitetsbegränsningar. Med endast ett spår är sträckan sårbar vilket innebär en stor risk för förseningar. Vilket kan påverka en stor del av näringslivets kompetensförsörjning, attraktiviteten för våra kommuner som både boendeplats och arbetsmarknad samt punktligheten för godstrafik. Denna åsikt delas utöver Region Kronoberg av Region Blekinge, Halland, Skåne, Jönköping och Kalmar. Det mest rimliga i närtid är dubbelspår från Växjö till Alvesta tätortsgräns. I Alvesta tätort finns svårigheter att komma fram med dubbelspår. Det är även det som bedöms bäst samhällsekonomiskt. För att påverka Trafikverket kring en utbyggd järnväg inklusive nödvändiga följdåtgärder är det en styrka att flera arbetar tillsammans för att påvisa enighet och frågans angelägenhet.

Det är anmärkningsvärt att dubbelspåret inte fanns med i Trafikverkets förslag på nationell plan trots att deras egen utredning talar sitt tydliga språk. Vi uppmanar därför Regeringen och Tomas Eneroth att hörsamma Alvesta, Växjös och hela Sydsveriges enighet.

Vi tror på en ljus framtid för våra kommuner och en hållbar tillväxt för våra kommuninvånare!

Thomas Haraldsson (C), Kommunalråd Alvesta

Andreas Olsson (C), Kommunalråd Växjö

–––––

Annons

Håller du med eller går åsikterna isär? Har du åsikter om andra ämnen? Vi tar gärna emot debattartiklar och insändare. Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering. Läs mer nedan.

Annons
Annons
Annons
Annons