Annons
Debatt

C: Omstart och förnyelse i kyrkan

Debattartikel av Centerns kandidater till kyrkofullmäktige i Växjö pastorat genom Anders Franzén.
Växjö • Publicerad 8 september 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Oscar Appelgren

Medborgarna och kyrkans medlemmar i stort har nu i drygt ett år hållits borta från de normala kyrkliga arrangemangen. Pandemin ser ut att förlänga denna slutenhet hela detta året. Det finns en uppenbar risk att många inte längre ser kyrkan som en öppen folkkyrka. Det kommer därför krävas särskilda insatser de kommande åren för att ta igen vad som förlorats och få ingång verksamheten igen. Centerpartiet ska vara pådrivande i denna omvandling och hoppas på starkt stöd för detta vid kyrkovalet det 19 september.

Mycket görs inom kyrkans väggar trots coronapandemin. Barn har döpts, konfirmationer har genomförts och begravningar har hållits, dock med begränsad närvaro. Tar man del av Växjö pastorats verksamhetsuppföljning 2020 kan man få en bra bild av det tämligen breda kyrkliga uppdraget kring gudstjänster, diakoni och mission. Kyrkans liv handlar om möten, mellan Gud och människan och människor emellan. Smittskyddande åtgärder med begränsande fysiska kontakter har dock fått långtgående konsekvenser för kyrkan.

Annons

Pandemin kommer förhoppningsvis snart klinga av. Då gäller det för kyrkan att förbereda en omstart. Kanske inte återgång till det som var utan finna nya former, andra aktiviteter och modernare innehåll för att samla människor till kyrklig samvaro. Det pågående arbetet med en församlingsinstruktion måste göras till kreativa idémöten med fantasifull coachning. Instruktionen får inte bli en hyllvärmare utan en aktiv idékatalog. Här vill centerpartiet tänka utanför boxen och våga satsa på något nytt.

Växjö pastorat har drygt 54.000 medlemmar. Pastoratet har god ekonomi. Även om det i budgetprognoser alltid talas om kärva tider har vi årligen i bokslut kunna redovisa överskott på dryga tio millioner. Därför har pastoratet kunnat samla på sig ett stort eget kapital. Detta vill Centerpartiet i Växjö nu till viss del nyttja för att antal omställningsprojekt som återskapar en öppen folkkyrka, tillgänglig för alla. Kyrkan skall vara företagsam, energisk, lyhörd, gästfri och uthållig.

Centerpartiet vill ha en öppen, grön och modig folkkyrka och i det vardagliga arbetet ska vi bl.a.

 • stärka de diakonala insatserna och sjukhuskyrkans verksamhet
 • öka den sociala omsorgen och tydliggöra alla människors lika värde
 • bryta utanförskap och stärka stödet till nyanlända för att förbättra integrationen
 • stödja insatser som kan motarbeta våld och kränkningar i samhället
 • ge lämplig fortbildning till personal som ofta möter människor i svåra sinnesstämningar
 • låta barn och ungas idéer få ta plats, t.ex genom att ta in fler trainee
 • prioritera barn- och familjeverksamhet samt konfirmation
 • ordna inspirerande tematräffar med föreningar och pensionärsorganisationer
 • återskapa den socialt och kulturellt viktiga körverksamheten
 • sätta upp musik- och teaterföreställningar med innehåll som lockar folk till kyrkorna.
 • bidra till ökade insatser inom miljöområdet med grön teknik och mer närodlat
 • utveckla tydliga kyrkliga centra för verksamheten

Centerns kandidater till kyrkofullmäktige i Växjö pastorat genom Anders Franzén

–––––

Håller du med eller går åsikterna isär? Har du åsikter om andra ämnen? Vi tar gärna emot debattartiklar och insändare. Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering. Läs mer nedan.

Annons
Annons
Annons
Annons