Annons

C: Växjö kommun - ett skogsrike av rang

Debattartikel av Andreas Olsson (C), Thomas Magnusson (C) och Andreas Håkansson (C).
Växjö • Publicerad 26 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Genrebild.
Genrebild.Foto: Johan Hultgren

För ett halvår sedan var skogsdebatten i full gång och för oss som bor i Växjö kommun och i Kronobergs län behövs skogen; vi måste fortsätta att stå upp för de resurser vi har här. Skogen skapar jobb och välfärd samtidigt som den är platsen för rekreation och återhämtning. Vi måste förvalta skogen så att både miljö och produktion skyddas.

Det som man måste komma ihåg i debatten är att begreppet skog är brett, att det är skillnad på skog och skog, därför kan man inte sätta in all skogsmark i samma fack. Produktionsskogen i södra Sverige drivs av många familjeskogsbrukare som har både skogsvård och hållbarhet med sig i sitt skogsbrukande. Centerpartiet ser stora möjligheter att öka den hållbara tillväxten i våra skogar och skogen har en viktig funktion i omställningen. Att vi gärna bygger i trä i Växjö kommun, utvecklar bioflygbränsle och fjärrvärme med restprodukter från skogen och kläder med träfiber är några exempel på hur man använder såväl skogsråvaran som dess restprodukter. Vi behöver bli mer högljudda och lära EU vad det svenska skogsbruket är!

Annons

Vi tror på frihet under ansvar för skogsägarna. Vi vill därför se en stark ägande- och brukanderätt och bygga vidare på de positiva trenderna i dagens skogspolitik. Den skog som Växjö kommun äger vill vi använda som föregångare i ett hållbart skogsbruk genom att testa nya metoder utifrån forskning. Då kan de enskilda skogsägarna utveckla sitt företagande i egen takt och ta del av framgångsfaktorer.

Vi anser att om vi låter kommunen ha möjlighet att testa nya metoder i sin produktions och att delta i arbetet för att utveckla ännu mer hållbara och nya metoder. Samtidigt som vi vill se en stark ägande- och brukanderätt och bygga vidare på de positiva trenderna i dagens skogspolitik och att skogsägarna får långsiktigt mandat att ta hand om sin skog. Sedan nuvarande skogslagstiftning infördes i början av 1990-talet har det mesta blivit bättre och skogsägare tar ett stort ansvar. Det ska vi arbeta vidare med, för skogsriket Växjös bästa.

Andreas Olsson (C), kommunalråd

Thomas Magnusson (C), kommunkandidat

Andreas Håkansson (C), Region- och kommunkandidat

Annons
Annons
Annons
Annons