Annons
Debatt

Centerpartiet: Möjligheter och utmaningar i Sverige och Kronoberg

Växjö • Publicerad 16 februari 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Andreas Håkansson, Angelica Karlsson och Per Schöldberg.
Andreas Håkansson, Angelica Karlsson och Per Schöldberg.Foto: Britt-Marie Paulander, Lotta Zaar, Tova Lyrén

Här saknas innehåll

Sverige är ett av världens bästa länder att bo leva och verka i. Vi som bor här och de som levde före oss har byggt ett samhälle som kännetecknas av välstånd, frihet och rättssäkerhet – ett samhälle där vi ser efter varandra och miljön. Vi rankas ofta i topp när det gäller levnadsstandard, innovationsklimat samt klimat- och miljöhänsyn. Genom reformer som steg för steg har förstärkt svensk ekonomi, företagandet och vår välfärdsstat har Sverige blivit en av världens mest framgångsrika ekonomier.

Men, vi ser utmaningarna. Vi går till val i en tid av osäkerhet och turbulens, såväl internationellt som i Sverige. Pandemin har drabbat alla länder och slagit särskilt hårt mot många äldre, men också mot småföretag och jobb. Lägger vi till kriminalitet och en växande säkerpolitisk oro i vår del av världen så kommer det kräva mycket av Sverige som självständig nation.

Annons

Under pandemin har Centerpartiet varit pådrivande så att nedgången i ekonomin kunnat begränsas. Centerpartiet har sedan förra valet tagit stort ansvar för att hitta lösningar i en komplicerad politisk situation. Vi har drivit fram en frihetlig reformagenda som varit viktig för småföretagen, jobben, landsbygden, vården och klimatet. I kommuner och regioner runt om i Sverige har vi gjort stora insatser och samarbetat med andra för att utveckla välfärden, vården, skolan, tryggheten, miljöarbetet och företagsklimatet. Den globala återhämtningen är fortfarande vacklande och bitvis bräcklig. Många delar av vår ekonomi väntar fortfarande på att lyfta igen, inte minst restaurang- och hotellnäringen.

Månader och år har förlorats i vår strävan att integrera utsatta grupper i samhället, med långtidsarbetslöshet och utanförskap som följd. Samtidigt sprids oro, inte minst i de utsatta områden där många människor kämpar hårt för att hitta ett jobb att gå till varje morgon och skapa sig ett tryggt liv, när en våg av våldsam gängkriminalitet breder ut sig och arbetslösheten och utsattheten förblir stor. Den organiserade brottsligheten skall stoppas och låsas in!

Men, vi får aldrig låta svartmålning och misstro skymma sikten för de stora möjligheter vi har att göra Sverige till ett ännu bättre land. Valet i Sverige hösten 2022 kommer att bli ett vägval mellan ett frihetligt alternativ i mitten för samarbete och ansvarstagande, eller ge ytterkantspolitik, präglad av misstro, skuldbeläggning och likriktning ett avgörande inflytande. Vi vill utveckla Sverige och Kronoberg som inte baseras på konflikt och splittring, utan samarbete, samverkan och samhandling.

Vi går till val på våra frihetliga värderingar och för en politik som gör skillnad i vardagen. Det är en politik som, ger småföretagen ökade möjligheter att skapa nya jobb, som ger möjligheter för hela Kronoberg att växa. Vi har lagt konkreta förslag på över sju miljarder kronor för en lösning på drivmedelsfrågan och en miljard för att lösa jordbrukets kostnadskris. Vi är beredda att med andra komma överens om ett energisystem som ger oss förutsägbara och rimliga energipriser. Vi lägger fokus på jämställdhet som ger kvinnor och män lika möjligheter till utveckling, och fokuserar på valfrihet och kvalitet för en god tillgänglig vård i hela Sverige. Vi kommer att säkerställa trygghet med såväl fler poliser som förebyggande insatser. Vi vill utveckla en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. När det kommer till demokrati och säkerhet vill vi slå vakt om rättsstat, mediefrihet och allas lika värde, samt att det militära och civila försvaret rejält byggs ut.

Vi har tuffa utmaningar framför oss. Centerpartiet står för en grön, frihetlig politik för att bryta den splittring och polarisering som riskerar att förlama Sveriges politiska handlingskraft. Vi är en röst för mod och nytänkande för att hitta politiska lösningar som för Sverige framåt. Du som röstar har möjlighet att bidra till ett Sverige som styrs handlingskraftigt och ansvarsfullt, tryggt förankrat i den politiska mitten.

Per Schöldberg, riksdagskandidat Centerpartiet Kronoberg

Angelica Karlsson, riksdagskandidat Centerpartiet Kronoberg

Andreas Håkansson, riksdagskandidat Centerpartiet Kronoberg

–––––

Håller du med eller går åsikterna isär? Har du åsikter om andra ämnen? Vi tar gärna emot debattartiklar och insändare. Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering. Läs mer nedan.

Annons
Annons
Annons
Annons