Annons
Debatt

Debatt: Barns ryggsäckar ska fyllas med kunskap och framtidstro

Debattartikel av Blågröna Växjö i utbildningsnämnden. Ida Eriksson (M), Torgny Klasson (L), Tina Sturesson (C), Åsa Björkman (KD) och Magnus Folcker (MP).
Växjö • Publicerad 22 december 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det finns ingenting som värmer hjärtat mer än att få se ett barns glädje och självkänsla växa när de lyckas i skolan. Detta är vår enskilt viktigaste uppgift i det fortsatta utvecklingsarbetet med att skapa en skola för framtidens generationer. Här ska varenda unge fångas upp och ryggsäckarna fyllas med kunskap, självständighet och framtidstro.

En pandemi till trots, är skolresultaten för 2020/2021 de bästa sedan 2014. Det visar på att vi är på rätt väg. Detta hade inte varit möjligt om det inte vore för vår enskilt viktigaste och starkaste resurs, vår personal. Ni är kunniga, engagerade, lyhörda och återfinns i hela vår förskole- och skolverksamhet. Vi imponeras ständigt när vi träffar våra verksamheter och vill rikta ett stort tack till er för era insatser. Varje minut ni tillbringar tillsammans med våra barn och elever gör skillnad för den enskildes utveckling. De förutsättningarna vill vi stärka.

Annons

Blågröna Växjö vill att ni ska bli fler lärarkollegor och att fler av er ska ges möjlighet att vidareutbilda er. Under 2022 gör vi därför riktade satsningar för att fler ska kunna fortbilda sig. Förskola och skola är verksamheter som är i ständig utveckling och grunden i den rörelsen är vår egen personals kompetensutveckling.

Pandemins utmaningar har lärt oss flera saker, men också understrukit tidigare erfarenheter som exempelvis betydelsen av närundervisningen. Det har blivit ännu tydligare att elevernas fysiska närvaro och mötet med kompetenta undervisande lärare är grunden för en lyckad skolgång. Därför gör vi flera satsningar som syftar till att öka elevnärvaron i skolan och öka undervisningstimmarna. Ingen elev ska mötes av en inställd lektion, därför gör vi även satsningar på en utökad vikariepool.

Det finns elever som av olika anledningar inte kommer till skolan, för den målgruppen intensifierar vi åtgärdsarbetet ytterligare och i detta är en förstärkning av elevhälsan central, men också samarbetet med andra aktörer som finns runt eleven. Den distansundervisning som använts under pandemin, har visat att den i vissa lägen kan vara ett bra verktyg för att anpassa undervisningen och få fler elever att delta. För oss är det självklart att alla ska med. Vi är inte nöjda förrän alla ges förutsättningar att gå ut med ett examensbevis i ena handen och en studenthatt i andra.

Växjös framgångsrika arbete med tidiga insatser är fortsatt högt prioriterat och ska vid behov sättas in redan i förskolan. Insatser och undervisning av god kvalitet kräver förberedelser, därför öppnar vi upp för mer tid till planering för våra medarbetare. Men vi vill även lägga en bättre grund för barn som skulle gynnas av att få gå fler timmar i förskolan för att ge rätt utgångsförutsättningar när skolan tar vid. Vår ambition är att alla barn ska ha med sig svenska språket när man börjar förskoleklass. Genom att fortsätta arbeta aktivt med tidiga insatser för våra allra yngsta kan fler ges rätt förutsättningar för att nå målen. Det är så vi bygger starka och självständiga individer för morgondagen.

I vår kommun ska vi fylla våra barn och ungdomars ryggsäckar med kunskap och framtidstro.

Blågröna Växjö i utbildningsnämnden

Ida Eriksson (M), Torgny Klasson (L), Tina Sturesson (C), Åsa Björkman (KD), Magnus Folcker (MP)

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons