Annons
Debatt

Debatt: Centerpartiet vill öka självförsörjningsgraden på mat i Sverige

Debattartikel av Andreas Olsson (C), 
Kommunalråd i Växjö kommun.
Växjö • Publicerad 14 september 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Andreas Olsson
Andreas OlssonFoto: Filip Sjofors

Vi står inför utmaningar som kommer påverka vår matproduktion i hela världen på grund av klimatförändringarna. Det behövs en omställning där både livsmedelsproduktionens och livsmedelskonsumtionens påverkan på miljön och klimat minskar. Svenska bönder arbetar hårt för att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Det gör svenska bönder till världsledare för ett hållbart jordbruk och något vi alla ska vara stolta över. Sverige behöver även öka sin beredskap för att klar olika kriser bättre genom en ökad självförsörjningsgrad.

Vi behöver fler matföretagare, öka den svenska matexporten och skapa fler jobb i de gröna näringarna. För att hela landet ska växa behövs regelförenklingar för lantbruket och fortsatta satsningar på Sverige som matland. Med livsmedel av hög kvalitet och säkerhet, samt ett bra djurskydd och en god miljöhänsyn, kan vi exportera produkter och kunskap till andra länder. Svenska livsmedel kan bidra till att trygga den inhemska livsmedelsförsörjningen liksom den globala. Med forskning och förädling kan vi utveckla och exportera näringstäta råvaror som går att odla i områden med sämre odlingsmark som kräver mindre resurser, såsom vatten. Forskning och förädling bör vara riktade mot att möta framtidens behov av innovationer från lokal till global nivå liksom att möta konsumenters efterfrågan.

Annons

Vi vill också att det ska bli lättare för oss konsumenter att göra medvetna val när vi köper mat. I Sverige är vi bland de bästa i världen på att använda lite antibiotika i djurproduktionen och samtidigt ha friska djur. Det minskar risken för utveckling av antibiotikaresistens. Att köpa närproducerad mat innebär också mindre påverkan på klimatet. Genom att byta ut importerad mat mot närproducerad mat med hög miljö- och klimathänsyn, kan vi ta ansvar för både bättre djurhälsa och miljö. Med bättre och tydligare märkningar på maten, exempelvis ursprungsland, blir det lättare att välja. Även de offentliga inköpen är viktiga kring hur, och vilka, livsmedel vi köper in. Växjö kommun kommer på vårt initiativ att pröva en ny upphandlingsmodell för att öka möjligheten för lokal- och närproducerad mat i våra kök runt om i hela kommunen.

Vi behöver:

  1. 1Fler som arbetar inom jordbrukssektorn
  2. 2Ökat arbete med hållbara innovationer och förädlingsmetoder
  3. 3Ökad svensk livsmedelsproduktion och möjliggör för mer export
  4. 4Gör det enklare för konsumenter att göra kloka och aktiva val för hållbar mat
  5. 5De offentliga köken ska gå före och höja efterfrågan på hållbar svensk mat

Maten angår oss alla oavsett vi bor i stan eller på landet och knyter oss samman. Alla vill vi äta sund och säker mat som är långsiktigt hållbar. Gör dina aktiva val både i affären och i vallokalen.

Andreas Olsson (C), 
Kommunalråd

Annons
Annons
Annons
Annons