Annons
Debatt

Debatt: Det måste vara nog nu

Ledande politiker i länets kommuner och Region Kronoberg samt landshövding och länsråd har tillsammans gått ihop för att uppmana alla att motverka våld i nära relationer.
Kronoberg • Publicerad 4 maj 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Nadia Hagberg

Både män och kvinnor utsätts för våld i vårt län, men den stora gruppen våldsutsatta i nära relationer är kvinnor. Män utsätts i regel för våld i det offentliga rummet av någon okänd, medan kvinnor oftast antastas inom hemmets väggar av sin man eller före detta. Våld i nära relationer måste motverkas. Detta är ett allvarligt samhällsproblem och något som måste förändras NU.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Försäkringskassan och Statistiska centralbyrån, sjukskrivs drygt en patient i timmen till följd av just våld i nära relationer. Psykisk misshandel, som är den osynliga delen av våldet, finns alltid med i bilden när det handlar om våld i nära relationer och ibland använder våldsutövaren även fysiskt och ofta sexualiserat våld. Gemensamt för allt våld är att någon form av hot alltid är närvarande.

Annons

Forskning visar att den som kontinuerligt utsätts för psykisk misshandel såsom nedvärdering, hot och kontroll successivt blir oförmögen att ta sig ur den destruktiva situationen.

Ändå är det fortfarande fler som ställer frågan ”Varför lämnar hon inte honom?”, i stället för ”Varför slår han?”. Genom att ifrågasätta kvinnan och lägga ansvaret på henne skuldbelägger vi den som utsätts för våld och rättfärdigar den som utför det. Det är många som känner en eller flera kvinnor som fallit offer för kvinnomisshandel, men nästan ingen verkar känna en man som misshandlar.

Våld i nära relationer är brottsligt och ett hot mot människors fysiska och psykiska hälsa och skadar dessutom allvarligt de barn som får bevittna det. Forskning visar att ungefär två barn i varje klass lever i familjer där mamman utsätts för våld av pappan eller styvpappan. Att motarbeta och förebygga detta utbredda problem i vårt samhälle är därför allas ansvar.

Allt fler måste motverka osunda maskulinitetsnormer för att bekämpa våld och förtryck mot kvinnor och barn. Detta gäller inte minst på våra arbetsplatser. Allt fler yrkesgrupper behöver ställa frågor om förekomst av hot och våld. Vi behöver lyssna på dem som blivit utsatta och dessutom öka kunskapen hos yrkesgrupperna. Därför är det avgörande att ledningen på varje arbetsplats upprättar rutiner för arbetet med våldsutsatta. Vi måste komma ihåg att det för ett våldsoffer är en lång och svår process att ta sig igenom. Omgivningens stöd kan vara det som krävs för att en person ska våga ta steget och lämna sin partner.

Vi riktar en stenhård uppmaning i hela Kronobergs län till er män som slår ”Sluta med det och sök hjälp!”. Och till alla andra, män som kvinnor, unga som gamla ”Var goda förbilder och våga tala om och visa att ni tar avstånd från våld i nära relationer.” Att motverka våld i nära relationer är allas ansvar!

Maria Arnholm, landshövding

Malin Almqvist, länsråd

Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande Växjö

Monica Skagne, kommunchef VäxjöPer Ribacke, kommunstyrelsens ordförande, Alvesta

Camilla Holmqvist, kommunchef, Alvesta

Annons

Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande, Älmhult

Susann Pettersson, kommunchef, Älmhult

Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande, Ljungby

Kommunchef Ljungby

Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande, Lessebo

Christina Nyqvist, kommunchef Lessebo

Niklas Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, Uppvidinge

Anne Hallberg, kommunchef, Uppvidinge

Mikael Jeansson kommunstyrelsens ordförande, Tingsryd

Krister Kratz, kommunchef, Tingsryd

Annons

Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande Markaryd

Svante Melander, kommunchef Markaryd

Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande, Region Kronoberg

Martin Myrskog, regiondirektör, Region Kronoberg

–––––

Vi tar gärna emot debattartiklar och insändare. Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering. Läs mer nedan.

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons