Annons
Debatt

Debatt: Din röst i kyrkovalet spelar stor roll

Debattartikel Anton Härder (S), David Svensk (S), Elsa Jönsson (S) och Ann-Kristin Lindquist (S), kandidater i kyrkovalet.
Publicerad 10 september 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Röstkort kyrkovalet
Röstkort kyrkovaletFoto: Lena Gunnarsson

Det är dags för kyrkoval och vi vill uppmana alla som är medlemmar i Svenska kyrkan att ta vara på sin demokratiska rättighet att gå och rösta. Vi socialdemokrater vill att kyrkan ska vara öppen för alla oavsett var på trons väg man befinner sig. Din röst i valet spelar stor roll.

De kristna högtiderna är en stor del av vårt kulturarv och vi har nog alla under pandemin saknat dessa, känt att något har fattats oss när vi inte har kunnat delta i gudstjänsten och känna glädjen i gemenskapen och det kristna budskapet. Vi vet att musiken har en stor plats i mångas liv. Kyrkan har ett rikt och varierat musikliv och det är en viktig del i gudstjänsten. Men det skapar också möjligheter för barn och unga att sjunga och musicera och berör alla de som är engagerade i körverksamheten. Det vill vi värna.

Annons

För oss är det även viktigt att kyrkan är en resurs i samhället som stöttar och stärker de som mest behöver det. Vårt diakonala arbete betyder oerhört mycket för många människor och kyrkan ska finnas till för alla – oavsett bakgrund.

Men för att bedriva verksamhet behövs personal och kyrkan är en stor arbetsgivare. Inom kyrkan finns en mängd olika yrkesgrupper representerade. Här finns präster, diakoner och musiker men också församlingspedagoger, ekonomer, kanslister, kyrkvaktmästare, fastighetsskötare och skogsförvaltare – bara för att nämna några. Och alla våra ideella medarbetare är inte att förglömma. För socialdemokraterna är det viktigt att kyrkan är en bra arbetsgivare där en bra arbetsmiljö är en självklarhet, men också att det finns möjlighet till vidareutveckling i sitt arbete. Utan alla medarbetare kan vi inte bedriva någon verksamhet alls – de är vår viktigaste resurs.

Socialdemokraterna tycker att det är en självklarhet med samkönade äktenskap och för oss är det lika självklart att kvinnliga präster respekteras och inte motarbetas – inom hela Svenska kyrkans verksamhet. Här finns skillnader mellan socialdemokraterna och andra nomineringsgrupper. Därför är kyrkovalet ett viktigt val där fokus ligger på värderingar och vilken utformning kyrkans arbete ska ha. En konservativ inriktning eller en fortsatt välkomnande folkkyrka som utgår från alla människors lika värde? 
Vi socialdemokrater arbetar för det senare.

Din röst är viktig!

Så rösta i kyrkovalet den 19 september!

Anton Härder (S), kandidat till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

David Svensk (S), kandidat till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Elsa Jönsson (S), kandidat till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Ann-Kristin Lindquist (S), kandidat till kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons