Annons

Debatt: En högre växel behövs för att utveckla hela Växjö

Texten är en debattartikel skriven av Andreas Olsson (C), kommunalråd, Tina Sturesson (C), fullmäktigekandidat, Thomas Magnusson (C), fullmäktigekandidat, Annika Nilsson (C), fullmäktigekandidat, Claes Bromander (C), fullmäktigekandidat och Melinda Prick (C), fullmäktigekandidat.
Växjö • Publicerad 23 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Andreas Olsson, kommunalråd (C) Växjö
Andreas Olsson, kommunalråd (C) VäxjöFoto: LENA GUNNARSSON

Centerpartiet tror på människan och på möjligheten att forma sitt liv och göra egna val.

Vi svartmålar inte, utan är genuint optimistiska och fokuserar på lokala lösningar och innovationer. Vi vill utveckla landsbygden där var fjärde kommuninvånare bor. Vi har en centervision för staden, där vi vill satsa på Gröna Stadsbyar som är hållbara och miljösmarta.

Annons

Vi prioriterar en stark välfärd med trygghet för äldre och kunskapsskolor som erbjuder studiero. Vi går till val på ett fyrapunktsprogram där hela Växjö kommun står i fokus:

1. Välfärd där ingen är utanför

Vi vill att skolan skall hålla hög klass med en mångfald av skolor och fler små enheter i hela kommunen. Ett utbyggt aktivt skolval stärker valfriheten.

Ökad allmän förskola från 15 timmar till 25 timmar. Barnen skall få närodlad, klimatsmart och näringsriktig mat som de gillar.

Rörelse varje dag och mer kultur i skolan. Fler skall ha möjlighet till lärlingsutbildning på gymnasiet och andra utbildningar som leder till jobb direkt.

Vi vill skapa trygghet genom möjligheten att välja boendeform och att kunna välja utförare av omsorg, daglig verksamhet och dagverksamhet. På sikt skall ingen behöva få hjälp av fler än tio olika personer i sitt hem.

Fler trygghetsboenden skall byggas i hela kommunen. Alla anställda skall ha vård/omsorgsutbildning och goda kunskaper i svenska språket.

2. Fler jobb och ökat företagande

Vi vill göra det enklare att starta och driva företag i Växjö.

Införa en servicegaranti där du ska veta vad du kan förvänta dig av kommunen som företagare och medborgare.

Annons

Vi vill satsa på etableringslotsar för fler nya jobb i hela Växjö kommun. Vi vill också få hit fler statliga verksamheter. Våra upphandlingar skall vara enkla så att mindre lokala företag kan vara med.

3. Landsbygd – vi kräver mer handling och mindre prat

Vi vill skapa förutsättningar för en levande landsbygd under mottot ”Stad och land – hand i hand”. Då behövs välfungerande pendlingsmöjligheter och fler bostäder.

Kommunen ska ta extra ansvar för byggande i mindre tätorter och landsbygd. Färdiga tomter och alternativa VA-lösningar skall underlätta byggande.

Vi vill satsa på teknikutveckling genom att erbjuda möjlighet till bredbandsuppkoppling i hela kommunen. Laddstolpar för elbilar skall finnas och cykelstråk som binder samman stad och land. Vi vill fortsatt satsa på bidrag till enskilda vägar.

Vi vill att kommunen skall vara ett föredöme i skogsskötsel och att strandskyddet skall förändras så att man kan bygga strandnära på landsbygden samtidigt som miljö och tillgänglighet värnas.

4. Grön Stadsby nästa stadsdel

Grön Stadsby är vår vision för hur vi kan bygga framtidens nya stadsdel i Växjö. Ett område som prioriterar människors bästa med utsläppsneutrala hus, möjlighet till självodling, smarta lösningar med närhet till naturen, bra cykel och gångvägar och tillgång till basservice.

En särskild kraftsamling behövs för att göra Araby till nästa utvecklingsområde med unika möjligheter.

Andreas Olsson (C), kommunalråd

Annons

Tina Sturesson (C), fullmäktigekandidat

Thomas Magnusson (C), fullmäktigekandidat

Annika Nilsson (C), fullmäktigekandidat

Claes Bromander (C), fullmäktigekandidat

Melinda Prick (C), fullmäktigekandidat

Annons
Annons
Annons
Annons