Annons

Debatt: Enkla regeländringar kan ge hundratals jobb till Kronoberg

Debattartikel av Frida Boklund, regionchef Företagarna Kronoberg, Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna, och Ulf Bokelund Svensson, skatte- och företagarexpert samt vd för Björn Lundén.
Kronoberg • Publicerad 12 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Växa-stödet infördes för att de allra minsta företagen skulle få det lättare att anställa och stödet har gett tydlig effekt. Tyvärr har omfattande regelkrångel hindrat en stor del av den tilltänkta målgruppen att söka. Vår slutsats är lika enkel som angelägen – stödet måste förenklas.

Stödets historia är relativt kort. År 2017 infördes en sänkning av arbetsgivaravgiften för soloföretagare som anställer sin första medarbetare. Denna sänkning, benämnd ”växa-stöd”, har sedan dess utökats. 2021 hade stödet enligt statistik från Skatteverket redan skapat närmare 16 000 nya jobb i landet varav 278 i Kronoberg.

Annons

Samhällsvinsten av att fler småföretag anställer är uppenbar. Fyra av fem nya jobb i svensk ekonomi skapas i små och medelstora företag. Björn Lundéns undersökningar visar att en tredjedel av de minsta företagen vill anställa fler. Finansdepartementet har konstaterat att växa-stödet är kostnadseffektivt. Likaså Företagarna i rapporten ”Vad får jag för pengarna?”.

Det finns potential för hundratals fler jobb i Kronoberg genom växa-stödet. Då måste dock alla i målgruppen för skattenedsättningen också få chansen att söka.

Vi vill därför se följande:

1. Höjd gräns för tidigare utbetalda ersättningar

Den som har gjort tidigare löneutbetalningar på över 5 000 kronor är idag hindrad från att klassas som växa-företag och att få sänkt arbetsgivaravgift. Denna väldigt låga gräns hämmar nya anställningar, sommarjobb för ungdomar och så vidare. Höj gränsen till 50 000 kronor.

2. Löpande kvalificeringsperiod

En ensamföretagare som haft någon anställd sedan 2017, om än bara tillfälligt, är förhindrad att söka växa-stöd. Företag som har krympt stoppas från att växa igen. En löpande period för kvalificering om ett kalenderår i taget skulle vara mer rimligt.

3. Basera stödet på anställningen, inte personen

Om den nyanställda i växa-företaget slutar efter några månader försvinner också möjligheten att få växa-stöd, trots att övriga villkor är uppfyllda. Koppla växa-stödet till en anställning och inte till en viss person.

När tusentals människor väntar på att få komma in på arbetsmarknaden är det synd och skam att en åtgärd som faktiskt fungerar inte används fullt ut. Enkla ändringar i reglerna för växa-stödet kan göra stor skillnad för många.

Annons

Frida Boklund, regionchef Företagarna Kronoberg

Patrick Krassén, skattepolitisk expert, Företagarna

Ulf Bokelund Svensson, skatte- och företagarexpert samt vd för Björn Lundén

Annons
Annons
Annons
Annons