Annons
Debatt

Debatt: Fred, frihet och feminism

Växjö • Publicerad 17 maj 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Alexander Hall, Pär Lundbäck

Med all sannolikhet kommer Sverige att gå med i NATO efter de formella steg som måste tas. S-kvinnor kommer att fortsätta kämpa för fred, nedrustning och en kärnvapenfri värld. Vi menar att alliansfriheten har varit bra för Sverige.

Socialdemokraterna har haft flera interna diskussioner där vi S-kvinnor deltagit och stått upp för vårt nej till NATO. I Kronoberg, liksom i andra distrikt, har vi haft respekt för varandras åsikter. Förändringen av inriktningen av vår säkerhetspolitik är ett stort ställningstagande och givetvis respekterar S-kvinnor det demokratiska beslut som tagits av partistyrelsen.

Annons

S-kvinnor ser nu framåt och kommer vara en stark röst för följande:

Dialog och samverkan ska alltid vara det främsta verktyget för att skapa stabilitet och säkerhet.

Sverige är och ska vara en kärnvapenfri zon i fred så väl som i krig.

Sveriges feministiska utrikespolitik ska stärkas.

Den militära upprustning som vi har framför oss ska inte göras på bekostnad av vårt hållbarhets-, jämställdhets – och jämlikhetsarbete.

För oss S-kvinnor är det viktigt att de satsningar som nu ska göras i samband med NATO-medlemskapet går hand i hand med att stärka vår gemensamma välfärd, vår jämställdhet och arbetet för miljön.

Det är av stor vikt att det i riksdagen finns en bred politisk enighet och därför vill vi se tvärpolitisk samverkan. När vi befinner oss i oroliga tider är det viktigt att sätta freden, friheten och feminismen främst!

Eva Ballovarre – Ordförande S-kvinnor Kronoberg

Malin Lauber – Vice ordförande S-kvinnor Kronoberg

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons