Annons
Debatt

Debatt: Gör om och gör rätt med skolan!

Debattartikel av Maria Garmer (V), ledamot kommunstyrelsen, Björn Kleinhenz (V), ledamot utbildningsnämnden, och Pernilla Ramström (V), ersättare utbildningsnämnden.
Växjö • Publicerad 17 november 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Maria Garmer (V), Björn Kleinhenz (V), och Pernilla Ramström (V).
Maria Garmer (V), Björn Kleinhenz (V), och Pernilla Ramström (V).Foto: Henrik Petersson

Den 17 november kom Lärarförbundets omfattande ranking som presenterar vilka, som enligt deras undersökning, är de bästa skolkommunerna. Växjö kommun utgick från en redan dålig placering och tappade ytterligare 28 platser, ner till plats 207. Ofantligt långt ifrån den blågröna majoritetens löfte om att bli Sveriges bästa skolkommun. Det går inte att beskriva som något annat än ett enormt misslyckande.

Samtidigt kan vi läsa om hur en skola har utdömda lokaler och vi vet att även andra skolor i kommunen skyndsamt behöver rustas upp och byggas om. Arbetsmiljö och ventilation måste ses över. Vänsterpartiet har lämnat in en skrivelse till utbildningsnämnden med uppmaningen att undersöka hela det äldre skolbeståndet och snarast ta fram en åtgärdsplan. Det är våra barns arbetsplatser, de och lärarna har rätt att vistas i en god miljö. En pusselbit i det omfattande pussel som behöver läggas för att komma till rätta med den misslyckade skolpolitik som den moderatledda majoriteten drivit de senaste 15 åren.

Annons

Det är ingen naturlag att spara på skolan, det är politiska beslut. Det är politiska beslut som gjort att vi i Sverige har en marknadsskola med obegränsade vinstuttag. Systemet har inte bara inneburit att oseriösa skolföretag som sätter vinst före utbildning har kunnat etablera sig, utan också att den kommunala skolan får mindre resurser och svårare att planera långsiktigt för verksamheten. Att delar av skolpengen går till vinster betyder mindre resurser till eleverna.

Klyftorna i skolan måste minska nu, för att komma till rätta med skolans utmaningar behövs kraftfulla insatser inom flera områden. I utbildningsnämndens internbudget föreslår Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna, att den socioekonomiska ersättningen till förskola och grundskola ska öka, det skulle innebära att de skolor med störst behov får mer resurser. Vi förslår även att bemanningen på fritidsgårdarna i Lammhult och Braås ska återställas så att de kan fortsätta med generösare öppettider och säkerställa att ungdomarna på landsbygden får en aktiv fritid och ett socialt sammanhang. Det är av betydelse för en lyckad skolgång, det motverkar utanförskap.

De blågrönas prioriteringar visar med all tydlighet att de misslyckats med att se till helheten. För att barn och unga ska få den goda skolgång de har rätt till krävs omfattande satsningar på såväl lokaler och arbetsmiljö som elevhälsa och sociala sammanhang. Det krävs att man investerar i skolan så att elever och lärare kommer till sin rätt, så att de blir tydligt att kvalitén på deras arbetsmiljö är högsta prioritet. Vår erfarenhet är att skolpersonal är mycket lojala och arbetar hårt för barnens bästa även när förutsättningarna brister. Efter 15 år av borgerlig skolpolitik är det uppenbart att det behövs tydlig vänsterpolitik i Växjö kommun. Vänsterpartiet lovar att alltid satsa på skolan och värna alla elevers rätt till en jämlik utbildning.

Maria Garmer (V), ledamot kommunstyrelsen

Björn Kleinhenz (V), ledamot utbildningsnämnden

Pernilla Ramström (V), ersättare utbildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons