Annons
Debatt

Debatt: Inför bekräftelse av kallelse till vårdbesök i Region Kronoberg

Växjö • Publicerad 5 december 2019
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Lena Gunnarsson

I förra veckan beslutade regionfullmäktige att dubbla avgiften för uteblivet vårdbesök. Detta i hopp om att minska antalet uteblivna vårdbesök och öka intäkterna i de fall de ändå uteblir. Ett beslut alla partier var överens om, även om vi socialdemokrater ville undanta personer under 20 år. Detta eftersom att Region Kronoberg nyligen beslutade att införa avgift för uteblivet besök för barn- och unga, trots att gruppen har rätt till gratis sjukvård. Men i sak är vi överens – antalet uteblivna vårdbesök måste minska och att höja avgifter vid missat besök kan vara är ett steg.

Även om vi tror att det är en förenkling att säga att vi inte skulle ha några vårdköer alls om alla bara dök upp i tid (vilket regionstyrelsens ordförande hävdade i en artikel i SMP 11/11) är det en väldigt viktig del i att öka tillgängligheten till vården och minska den onödiga administrationen. Idag hanterar exempelvis avdelningarna själva administrationen kring fakturor för uteblivna besök. Varje uteblivet besök kostar både tid, pengar och tålamod.

Annons

Vi socialdemokrater tror inte att det räcker med att höja avgifterna för att antalet uteblivna vårdbesök ska minska. Det krävs fler åtgärder. Det visar inte minst det faktum att antalet uteblivna besök fortsätter öka, från ungefär 22 000 uteblivna vårdbesök 2016 till över 25 000 uteblivna vårdbesök 2018. Detta trots att bland annat SMS-påminnelser och andra åtgärder infördes 2016.

I debatten på regionfullmäktige efterfrågades som vanligt förslag från oppositionen. Och visst har vi förslag! Ett av dem har vi nu skickat in formellt i form av en motion; att i samband med att digitala kallelser införs se över om det går att införa en funktion för bekräftelse av kallelse till vårdbesök. Vi tror att det skulle kunna minska både antalet uteblivna vårdbesök och antalet fakturor för uteblivet vårdbesök som bestrids. Det blir helt enkelt svårare att missa besöket eller hävda att man inte fått kallelsen. Eftersom att flera partier i debatten uttryckte att förslaget var bra hoppas vi att det blir verklighet så snart som möjligt.

Vi socialdemokrater vill ha en diskussion med alla som kan göra skillnad i detta. Patienter, medarbetare, politiker. Det är tillsammans vi får ner antalet uteblivna vårdbesök. Frågan måste upp på dagordningen både hos politiken, ute i verksamheterna och i samhället: Varför ställs så många bokade besök in och vad kan göras för att det inte ska vara så?

Svaret tar oss ett steg närmare mot vårt mål – en jämlik hälso- och sjukvård utan långa köer.

Henrietta Serrate (S) oppositionsråd

Robert Olesen (S) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Karl Paine (S) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och motionär

Annons
Annons
Annons
Annons