Annons
Debatt

Debatt: Långtidsarbetslösheten är det största hotet mot välfärden

Debattartikel av Anna Tenje, Oliver Rosengren och Pernilla Tornéus.
Växjö • Publicerad 30 maj 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Alexander Hall

Jobb är i första hand självbestämmande och självkänsla. Dessutom är det jobb som gör att vi tillsammans hjälps åt att finansiera våra barns utbildning, sjukvård och omsorg för alla som behöver det och ett rättsväsende som ska hålla oss trygga mot den skenande våldet i Sverige. Kort och gott, jobb är grunden för välfärd och möjligheter.

Stefan Löfven bad oss att ”utvärdera mig på jobben”. Det gör vi gärna. Facit är dock ingen rolig läsning statsministern. Inget annat land i EU har haft en sämre utveckling för arbetslösheten än Sverige sedan hösten 2014, då Löfven blev statsminister. Idag är det bara krisekonomierna Grekland, Spanien och Italien som har högre arbetslöshet. Långtidsarbetslösheten är på rekordhöga nivåer i Sverige.

Annons

Jobbfiaskot drabbar människor och det drabbar kommunerna. Utanförskapet föder hopplöshet och göder kriminalitet. Att bara hälften av alla som invandrat till Sverige är självförsörjande urholkar välfärden och innebär att många människor inte kommer till sin rätt. Arbetsförmedlingen har i Växjö lämnat över 850 personer som varit arbetslösa i mer än 90 dagar utan aktivitet, trots att vi i Växjölöftet gemensamt lovat heltidsaktivering av alla arbetslösa. Detta är förödande och respektlöst. Vi vägrar att glömma och gömma undan människor i utanförskap och ger inte upp på någon.

Kommunen är redo att aktivera alla som tar emot bidrag. År efter år har vi ökat resurserna till yrkesutbildning, svenskundervisning och andra åtgärder som tar människor ur bidragsberoende till varaktig etablering på arbetsmarknaden och egen försörjning.

Den höga arbetslösheten tillsammans med integrationsmisslyckandet gör att utanförskapet ökar, påverkar hela samhället och orsakar dåliga skolresultat, gängkriminalitet, hedersförtryck och radikalisering. I Växjö har vi visat reformkraft, men har arbetat i motvind mot Stefan Löfven som samtidigt höjt bidrag, ökat invandringen och inte gjort tillräckliga åtgärder mot otrygghetsproblemen.

För att vi ska kunna motarbeta utanförskapet i Växjö krävs hjälp från den nationella politiken. Det krävs större förändringar än en enskild kommun kan genomföra på egen hand. Vi kräver därför:

  • Sänkt skatt på små inkomster. Det ska löna sig mer att anstränga sig. Sänkt skatt på arbete gör både att fler kommer i jobb och att fler kan leva på sin lön.
  • Bidragsreform med bidragstak. Det ska aldrig löna sig mer att leva på bidrag än att arbeta. Därför behövs en genomgripande bidragsreform med ett bidragstak.
  • Staten ska ta ansvar för integrationen. En enhetlig och statlig etableringsersättning i fem år ska ersätta dagens bidrag och försörjningsstöd för nyanlända.
  • Skärpta försörjningskrav för invandring. Anhöriga ska kunna försörjas, genom lön och inte bidrag, av den som redan är i Sverige med skyddsskäl.
  • Inför jobbpremie i försörjningsstödet. Drivkrafterna för arbete är små för de som tar emot försörjningsstöd, därför behövs en ny jobbpremie så det lönar sig mer att jobba.

Varje Växjöbo ska kunna bygga en bra framtid med egen kraft. Jobb- och integrationsmisslyckandena splittrar vårt samhälle. Växjölöftet är betydelsefullt för att pressa tillbaka utanförskap, men vi behöver också stöd från den nationella politiken. Vi är övertygade om att det går att vända utvecklingen och samla en majoritet av svenska folket till en ny och bättre kurs där Sverige blir ett bättre land där utanförskapet minskar och fler människor kommer till sin rätt.

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande

Oliver Rosengren (M), kommunalråd

Pernilla Tornéus (M), Ordförande för nämnden för arbete och välfärd

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons