Annons
Debatt

Debatt: Offentlig sektor måste ta ansvar för kvinnors arbetssituation

Växjö • Publicerad 9 mars 2020
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
.
.Foto: Lena Gunnarsson

Debattartikel av Henrietta Serrate (S), oppositionsråd i Region Kronoberg.

I dagarna har jag fått ta del av Region Kronobergs årsrapport för 2019. I frågan om kvinnors arbetssituation i offentlig sektor talar siffrorna i årsrapporten sitt tydliga språk; Region Kronoberg måste göra betydligt mer för att förbättra situationen. Här kommer några siffror som speglar läget i vår region, där 78 % av drygt 6300 medarbetare är kvinnor.

Annons

Vi börjar med sjukfrånvaron. På totalen har sjukfrånvaron hos regionens medarbetare minskat det senaste året och det är givetvis glädjande. Tyvärr är skillnaden mellan kvinnor (5,6 %) och män (2,8 %) fortfarande stor. I årsrapporten konstateras att: ”Den största ökningen återfinns inom gruppen kvinnor 29 år eller yngre (0,6 %), medan den största minskningen återfinns inom gruppen män 29 år eller yngre (0,9 %). Högst sjukfrånvaro har kvinnor som är 50 år eller äldre (5,8 %), medan lägst sjukfrånvaro har män 30-49 år (2,3 %).”

De stora skillnaderna mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro är oroväckande men tyvärr inte förvånande. Skillnaden speglar den tuffa arbetssituation som råder i den kvinnodominerade vårdsektorn där ständig stress, fysisk och psykisk belastning och skiftarbete är vardag. I årsrapporten konstateras, som exempel, att över 90 medarbetare (en majoritet kvinnliga undersköterskor) fortfarande arbetar delade turer. Detta trots att politiskt beslut att avskaffa detta otyg togs för flera år sedan. Att beslutet om att avskaffa delade turer fortfarande inte är genomfört är vi flera partier som måste ta ansvar för, men framförallt måste vi tillsammans ta krafttag för att se till att beslutet genomförs snarast.

Vidare till sysselsättningsgraden, dvs. hur många % av en heltidstjänst medarbetarna jobbar. Den genomsnittliga, faktiska sysselsättningsgraden i Region Kronoberg är 81,6 % för kvinnor och 92,3 % för män. Männens genomsnittliga sysselsättningsgrad är alltså 10,7 % (!) högre än kvinnors. Den låga sysselsättningsgraden för kvinnor speglar både den tuffa arbetssituationen i de kvinnodominerade vårdyrkena och det faktum att kvinnor i Kronoberg tar ut betydligt mer föräldraledighet än män. Av alla utbetalade föräldradagar i Kronoberg 2019 tog kvinnor ut 71 %.

Sist men verkligen inte minst - lönen. Löneläget för kvinnor i offentlig sektor, särskilt inom vårdyrkena, är för lågt och så har det varit alldeles för länge. Det är bara att konstatera.

I stora drag: tuff arbetssituation och större ansvar i hemmet tär på hälsan och gör alltså att kvinnor inte orkar arbeta heltid i samma utsträckning som män. Med låg lön och låg sysselsättningsgrad blir såväl plånbok som framtida pension lidande. Det är oacceptabelt att den här onda cirkeln tillåts fortgå i vad som sägs vara ett av världens mest jämställda länder. Vad krävs för att vända detta? Djärva beslut och resurser för att förbättra såväl kvinnors arbetssituation som löneläge - och det snabbt!

Utvecklingen har allt för länge gått för sakta inom kvinnodominerade yrken och offentlig sektor, som största arbetsgivare, måste leda väg i förbättringsarbetet. Vi socialdemokrater är beredda att låta Region Kronoberg gå i bräschen – frågan är om övriga partier är beredda att gå med?

Henrietta Serrate (S), oppositionsråd i Region Kronoberg.

Annons
Annons
Annons
Annons