Annons
Debatt

Debatt: Resurscentrum heder behövs i hela Kronoberg

Debattartikel av Jessica Rask (M), Uppvidinge. Jessica Tegnér (M), Lessebo, Claudia Crowley Sörensson (M), Alvesta, och Pernilla Tornéus (M), Växjö.
Växjö • Publicerad 29 maj 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Nadia Hagberg

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet betraktas därför som nödvändig för att upprätthålla familjens anseende. Det innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det kan också medföra att flickor och kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs om det kommer fram.

Alla former av våld och förtryck ska motverkas och bekämpas. Att särskilt belysa det hedersrelaterade våldet och förtrycket innebär inte att det är värre än annat våld i nära relation. Det finns både skillnader och likheter, men för att kunna möta de som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck på ett säkert och adekvat sätt måste vi se deras specifika behov, liksom de individer vi har framför oss.

Annons

När hedersrelaterat våld och förtryck synliggörs kan det finnas en rädsla för att stigmatisera vissa grupper. Att förstå att normer kring kön, makt och sexualitet inte är statiska utan förhandlings- och förändringsbara är viktigt att synliggöra i förhållande till mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, särskilt i ett tidigt förebyggande perspektiv.

I arbetet med de som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck måste den enskilda personens situation alltid vara i fokus, liksom utgångspunkten att de mänskliga rättigheterna och svensk lagstiftning gäller för alla.

Strax innan pandemin slog till startades Resurscentrum heder i Kronobergs län. Det var ett pilotprojekt på ett regeringsuppdrag som länets samtliga kommuner och Region Kronoberg då ställde sig bakom. Växjö kommun utsågs som huvudman för verksamheten. Trots de stora utmaningar som funnits med nyetablering under en pandemi har RC gjort avtryck i länet. Det som erbjudits och som nyttjats av alla kommuner är spetskompetens inom området heder med konsultationer och bollning av ärenden. Målgrupp för verksamheten har varit professionella som möter direkt utsatta eller personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Även konsultationer med direkt utsatta har gjorts tillsammans med professionell aktör och flera utbildningsinsatser har gjorts både kring hedersrelaterat våld och ”Riktlinjer för bedömning av risk för heder” (PATRIARK-V2).

Under den här tiden fram till nu har RC haft 144 klientärenden vilket borde vara tillräcklig information om att det finns ett behov i länet av att ha en regional resurs med spetskompetens på området hedersrelaterat våld. Utöver klientärenden har även sammanlagt 122 tillfällen hållits med informationer och utbildningar i länet. Främst har det varit personal från skola/elevhälsa och socialtjänst som har hört av sig men även olika myndigheter, ideella organisationer och personal inom Region Kronoberg. Under det senaste året har även ett samarbete startat med Barnahus i Kronoberg där samordnare från RC bjuds in till samråd där misstanke finns om brott med hederskontext.

Det är mycket beklagligt att det enbart är Växjö kommun som nu beslutat sig för att man vill fortsätta med Resurscentrum Heder efter att projekttiden löper ut sista december 2022. Att det finns ett behov av ett regionalt arbete framgår tydligt och det är även av största vikt att särskilja det hedersrelaterade våldet från mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relation. Det är ännu inte för

sent ännu för övriga kommuner att bestämma sig för att prioritera frågan om hedersrelaterat våld och hederskultur och därmed fortsätta med Resurscentrum Heder.

För Moderaterna är detta en högt prioriterad fråga och har därför tagit fram flera förslag på nationell nivå, tex att lagen om utreseförbud som trädde i kraft 2020 måste utvidgas. Den möjliggör i dag för socialtjänsten att ansöka om utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Moderaterna vill att den utvidgas för att omfatta fler fall, till exempel omvändelseförsök på grund av sexuell läggning eller barn som är på väg att föras till krigsområde.

Moderaterna vill också riva sekretesshindren mellan myndigheter. Det måste bli lättare för skola, socialtjänst och polis att dela information i brottsförebyggande syfte.

Vidare föreslår Moderaterna en förstärkning av informationen till landets socialtjänster och att ett nationellt frånvaroregister skapas. I dag saknas samlad statistik över hur många barn som blir bortförda.

I arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck måste den enskilda personens situation alltid vara i fokus, liksom utgångspunkten att de mänskliga rättigheterna och svensk lagstiftning gäller för alla.

Annons

Jessica Rask (M), Uppvidinge

Jessica Tegnér (M), Lessebo

Claudia Crowley Sörensson (M), Alvesta

Pernilla Tornéus (M), Växjö

–––––

Håller du med eller går åsikterna isär? Har du åsikter om andra ämnen? Vi tar gärna emot debattartiklar och insändare. Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering. Läs mer nedan.

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons