Annons

Debatt: Storhetsvansinne av Region Kronoberg

Debatt • Publicerad 14 maj 2023 • Uppdaterad 17 maj 2023
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Räppealternativen kommer att ge oss sämre sjukvård och en betydligt högre regionskatt, skriver Marcus Thuresson.

Illustration av nytt sjukhus i Växjö.
Illustration av nytt sjukhus i Växjö.Foto: Region Kronoberg

En av Sveriges absolut minsta regioner, Region Kronoberg, med mindre än två procent av landets befolkning, har redan en av landets högsta regionskatter (3:e plats). Nu planerar man att bygga Sveriges näst största sjukhus i modern tid. Det finns inget kapital samlat i ladorna. Det egna kapitalet är en tummetott! I senaste årsredovisningen (31 december 2022) uppgick det egna kapitalet till drygt 300 miljoner, det vill säga kaffepengar i sammanhanget. Om man även tar hänsyn till regionens stora vårdskuld med mera så är det egna kapitalet sannolikt negativt det vill säga skulderna är större än tillgångarna. Den här informationen borde vara tillräcklig för att stoppa det pågående slöseriet i Räppe!

Annons

Hur är det möjligt att 61 förnuftiga ledamöter i fullmäktige fattat ett så oförnuftigt beslut? Det beror i huvudsak på de extremt undermåliga utredningarna som producerats av regionen. Med stort lättsinne har utredarna och fullmäktige helt bortsett från den extremt stora risk det innebär att bygga ett helt nytt sjukhus i Räppe i jämförelse med att bygga i etapper på nuvarande CLV där man kan använda många fina befintliga sjukhusbyggnader. Om kostnaderna skenar i Räppe kan man inte avsluta arbetet när sjukhuset står halvfärdigt. Man bortser också helt och hållet från helt onödiga infrastrukturinvesteringar i Räppe eftersom staten och Växjö kommun betalar dessa. Det är dock vi skattebetalare som får stå även för den notan.

Den främsta förklaringen till att det gått så snett i processen är att Skanska varit rådgivare under hela resans gång. Skanska har ju ett eget intresse att få bygga ett helt nytt 10 miljarders sjukhus under de närmsta åren i jämförelse med betydligt blygsammare investeringar på CLV. Eftersom utredarna bara haft ett mål i sikte nämligen att bygga ett nytt sjukhus i Räppe så har man varit tvingad att använda helt orealistiska antaganden om framtiden i sina kalkyler.

Alla som bygger ett hus vet att räntan är en mycket viktig faktor för de framtida kostnaderna. Det är helt obegripligt hur lättsinnigt man behandlat räntekostnaderna i utredningarna. Det är grundläggande vid allt utredningsarbete att göra känslighetsanalyser med olika räntesatser, exempelvis 3, 4 , 5 och 6 procent, eftersom räntan är en sådan betydelsefull faktor. Detta har Region Kronoberg helt struntat i. Regionen har utgått från att man kan låna till 2 procent ränta fram till år 2050. Inga alternativa beräkningar har skett. En vanlig villaägare har under samma tid fått visa för sin bank att hen kan klara av ca 6 procent i låneränta för att få ett lån. Hade man använt mer realistiska antaganden om framtiden i förstudien och slutrapporten så hade Räppealternativet visat sig vara helt olönsamt. Då hade Räppealternativet hamnat i papperskorgen redan under förstudien. Där hör det hemma!

För att låna ut till Region Kronoberg kommer säkert långivarna att kräva en extra riskpremie med hänsyn till regionens mycket svaga ekonomi. Ett privat företag med samma svaga ekonomi hade överhuvudtaget inte fått låna. Enda anledningen till att regionen är kreditvärdig är att regionen alltid kan höja skatten. Det finns ingen övre gräns! Det är lätt att räkna ut vad som väntar oss kronobergare om man fortsätter högriskprojektet i Räppe. Sämre sjukvård och en betydligt högre regionskatt!

Marcus Thuresson, Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons