Annons
Debatt

Debatt: Växjös elever får fler kuratorer i skolan

Debattartikel från Alliansen i utbildningsnämnden i Växjö rörande barn och ungas psykiska ohälsa och satsningar på elevhälsa.
Växjö
Publicerad 22 juni 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
.
.Foto: LINDA AXELSSON

Den psykiska ohälsan ökar hos unga, och vi vill göra allt som står i vår makt för att se till att unga ska må så bra som möjligt. Under 2020 initierade vi en utredning för att se över vår elevhälsa. Det vi då kunde konstatera var att elevhälsan var ojämn i kommunen. Ansvaret var fördelat på geografiska områden och på vissa skolor var tillgången till elevhälsans resurser mycket god, medan det fanns brister på andra skolor. Och så ska det inte vara.

Efter detta har Alliansen ökat resurserna till elevhälsan med fyrtio procent. Och vi fortsätter att öka. Inför 2023 satsar vi ytterligare 5 miljoner på elevhälsan och 5 miljoner på en särskild garanti för att alla elever ska få det stöd de behöver. Detta innebär att vi kan se till att när du som elev är i behov av stöd eller samtal så ska det alltid finnas en trygg vuxen att vända dig till.

Annons

I maj samlade moderater från Växjö kommun och Region Kronoberg in till ett stormöte med huvudsyfte att tillsammans knäcka den psykiska ohälsan hos unga. På mötet deltog personer från hela samhället – skola, civilsamhälle och vård. Under den dagen kom det fram många bra förslag som vi nu tar med oss hem till våra organisationer för att göra allt vi kan för att unga ska må bra. Vi vet att för skolans del så handlar det om resurser till elevhälsa, men likväl om hur elevhälsan organiserar och bedriver sitt arbete. Ett exempel kan vara vart på skolan kuratorns kontor ligger. Det ska vara enkelt och tillgängligt att lätt kliva in hos kuratorn, och vi behöver utforma lokaler så att fler vågar använda de resurser som finns. Vi vet också att den fysiska aktiviteten påverkar den psykiska hälsan, och där arbetar vi kontinuerligt med att främja rörelse på olika sätt.

Vi ökar antalet kuratorer till Växjös elever, men vi genomför också en förändring av hur vår elevhälsa är organiserad. Den tidigare problematiken där olika skolor har olika förutsättningar löser vi nu med en central elevhälsa där resurserna samordnas centralt men där skolsköterskor och kuratorer verkar i skolorna, nära eleverna. Dessutom riktar vi ett tydligt fokus på att utbilda vår personal – både specialistutbildning men också en bred utbildning för alla anställda som möter unga - för att kunna ge goda möjligheter för vartenda barn och ungdom att må väl. Avslutningsvis vet vi att vi behöver samarbeta för att knäcka den psykiska ohälsan, och ett konkret exempel på det är våra skolsociala team där skola och socialtjänst samlas med eleven i centrum.

För att sammanfatta:

  • Ökade resurser till elevhälsan med 40 procent på tre år.
  • Ny organisation för att se till att elevhälsan är likvärdig för alla elever i hela kommunen
  • Utbildning för vår personal, alla ska ha god kunskap om psykisk hälsa.
  • Samarbete över gränser, vi jobbar tillsammans med både arbete och välfärd och Region Kronoberg. Tillsammans gör vi skillnad.
  • Fokus på att tillgängliggöra kuratorerna för våra elever, det ska vara lätt och smidigt att pratat med en trygg vuxen.

Alliansen i Utbildningsnämnden

Ida Eriksson (M), Torgny Klasson (L), Sigvard Jakobsson (M), Tina Sturesson (C) och Åsa Björkman (KD).

Annons
Annons
Annons
Annons