Annons
Debatt

Debattsvar: Psykisk ohälsa bland unga måste minska!

Debattsvar från Elizabeth Peltola (C) och Thomas Haraldsson (C) på debattartikeln "Växjöelever: Sluta ignorera den psykiska ohälsan bland unga!" som publicerades på VXOnews.se den 3 januari.
Växjö • Publicerad 25 januari 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
.
.Foto: MATHIAS BERGELD

Vi vill börja med och tacka Nikita, Alexander, Nora, Ifrata, Sara och Fredrik för en bra och viktig artikel kring ungdomars psykiska hälsa och de problem som ni upplever i er vardag och hos era kompisar. Vi håller med om mycket av det ni skriver och det är en viktig fråga för oss i Centerpartiet. Regionalt ser vi också att inflödet till familjehälsan och BUP ökat. För att klara av att ge det stöd som behövs måste den negativa utvecklingen för barn och ungas psykiska hälsa brytas. Inflödet måste minska och då måste vi alla arbeta mer förebyggande.

Som ni beskriver befinner sig ungdomar idag i en helt annan miljö än tidigare generationer. Informationsflödet är enormt. Intåget av sociala medier och olika sociala digitala plattformar har många fördelar. Men också en tung baksida. Hot, hat, kränkningar, förföljelse, utfrysning på nätet har blivit en del av vardagen. Hela samhället har ansvar för att rusta oss för att klara detta.

Annons

Under lång tid har antalet utredningar kring olika neuropsykiatriska diagnoser ökat. Vad detta beror på finns säkert en mängd olika orsaker, men en är diagnosers betydelse för att få rätt hjälp i skolan. Intressant är nu att antalet unga vuxna som nu söker till vården för att få sin diagnos avskriven ökar markant. Den enskilde upplever att diagnosen är ett hinder i deras vardag. Vi tror att det sker för många diagnossättningar idag. Det viktiga måste väl vara att den enskilda människan får den hjälp den behöver oavsett diagnos.

Barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa måste fångas upp tidigare och få bättre stöd. Skolan är navet i det förebyggande arbetet för att stärka barn och unga. Alla unga har också rätt till en likvärdig elevhälsa som möter elevens behov. Det är en av orsakerna till att vi lokalt gör försöker göra skillnad. Exempelvis i Alvesta och Älmhults kommuner, där Centerpartiet sitter i majoritet, prioriterar vi elevhälsans arbete. En viktig del i det arbetet handlar om att rektorn, som ytterst ansvarig för elevhälsan, har mandat och den kunskap som krävs.

Centerpartiet vill att elevhälsa införs som ämne i rektorsprogrammet och att utbildning på området erbjuds till skolans övriga personal som assistenter, mentorer och kamratstödjare. Genom att erbjuda utbildningsinsatser som ökar kompetensen kan stödet stärkas för eleverna och elevhälsan avlastas. Skolpersonal behöver ha rätt kompetens för att fånga upp barn och unga som mår dåligt. Vi vill ge skolverket i uppdrag att ta fram verktyg så att man även digitalt kan erbjuda hjälp och därmed möta eleverna bredare. Samverkan måste förbättras mellan elevhälsan, socialtjänsten och hälso-sjukvården.

Sedan ett antal år drivs familjehälsan av Region Kronoberg. Uppdraget är att ta hand om lättare psykisk ohälsa, som är för komplicerade för elevhälsan. Men det kommer alltid finnas behov av specialiserad psykiatrisk hjälp via BUP. Vi kan bara hålla med om att BUP i Kronoberg under lång tid inte fungerat. Oavsett förklaring är det inte acceptabelt att barn och unga inte får den hjälp de behöver i rimlig tid. Tack vare vårdval BUP, att privata aktörer tillkommit, görs jämfört med 2019, dubbelt så många utredningar. Vi kan konstatera att om vi inte haft vårdvalet och de privata aktörerna skulle vi haft ännu längre väntetid.

Varje ung människa som mår dåligt är en tragedi i sig, men det är också ett misslyckande för samhället. Vi måste nu bryta utvecklingen när det gäller psykisk ohälsa bland unga.

Elizabeth Peltola, Älmhult Regionrådskandidat C

Thomas Haraldsson, Alvesta Kommunalråd C

–––––

Håller du med eller går åsikterna isär? Har du åsikter om andra ämnen? Vi tar gärna emot debattartiklar och insändare. Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering. Läs mer nedan.

–––––

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons