Annons

Efter mätningen: Tryggare på Campus i Växjö

Debattartikel av Noah Sörmander, studiesocialt ansvarig för Linnékåren i Växjö.
Växjö • Publicerad 1 januari 2023
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Linnéuniversitetet, Växjö.
Linnéuniversitetet, Växjö.Foto: Hilda Frankki

Den årliga trygghetsmätningen i Växjö Kommun har nu ­offentliggjorts och det visar en förbättring ­generellt i hela kommunen men också på campusområdet, samtidigt är 60 procent av årets respondenter kvinnor, jämfört med 2021 då kvinnor stod för 45 procent av respondenterna. Allt detta tillsammans visar på det viktiga jobb som Samverkan för trygghet på campus och Trygghetsföreningen V.G.T. gjort ger resultat.

Samverkan för trygghet på campus är en arbetsgrupp bestående av Linnékåren, Linnéuniversitetet, Hyresvärdarna på campus och Videum. Gruppen startades 2020 med målet att göra campus till en trygg plats för alla att vistas på och nu börjar vi äntligen se resultat av vårt arbete. Exempelvis har gruppen gjort beslut om att sätta upp belysning på ställen där det tidigare inte fanns och gjort trygghetsvandringar på campus under nätterna. Videum och kommunen har exempelvis också sponsrat trygghetsföreningen V.G.T. med pengar så att de kan göra ett mer utförligt jobb. Vi går tillsammans (V.G.T.) är en studentförening som jobbar främst med att gå hem med studenter från studentpubar under natten om de känner sig otrygga, men de jobbar också för att skapa miljöer där studenter kan umgås utan alkohol.

Annons

Tryggheten på campus förblir dock under kommunens genomsnitt trots de initiativ som tagits. Sam­tidigt är det viktigt att påpeka att upplevd trygghet är en känsla och inte alltid reflekterar den faktiska säkerheten. Brottsligheten på campus har också gått ner under det senaste året och endast en procentenhet mer anges vara utsatt för fysiskt våld jämfört med kommunens genomsnitt. Det stora problemet som märks är att eftersom studentpubsverksamheterna är så kulturellt inbäddade så medföljer problem med sexuella trakasserier och berusade männi­skor på campus. Vi på kåren, tillsammans med studentpubarna, jobbar för att göra utekvällarna säkrare för gästerna. Detta gör vi genom att stränga till reglerna kring sexbrott/trakasserier, drog­användning och andra lagbrott markant genom en uppdaterad policy kring portningar, alkohol och studentpubsverksamheterna.

Jag hoppas att om ­jobbet som görs av Linné­kåren, V.G.T, Sivans studentpub, Slottsstallarna studentpub samt samverkansgruppen för trygghet på campus fortsätter så kommer campus bli bland de ställen med högst trygghetsnivå i kommunen inom några år.

Noah Sörmander, studiesocialt ansvarig för Linnékåren i Växjö

–––––

Håller du med eller går åsikterna isär? Har du åsikter om andra ämnen? Vi tar gärna emot debattartiklar och insändare. Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering. Läs mer nedan.

Annons
Annons
Annons
Annons