Annons

Insändare: Dags för bättre vård och behandling vid pollenallergi!

Insändare av Astma och Allergiförbundets arbetsgrupp för allergivårdsfrågor i Astma- och Allergidistrikt Syd.
Debatt • Publicerad 19 juni 2024
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
.
.Foto: MAXIM THORÉ

Med vårvärmen ökar besvären för de 60 000 personer i region Kronoberg som har pollenallergi. Bara hälften av alla med pollenallergi blir hjälpta av mediciner enligt en SIFOundersökning 2021. Ändå nekas patienter med pollenallergi ofta utredning i vården och hänvisas till egenvård.

SIFO-undersökningen visar även att 3 av 10 med pollenallergi upplever stora hinder i sin vardag under pollensäsongen. Försämrad sömn samt ökad trötthet är vanligast. Många får även sämre prestation och koncentration. 1 av 4 med pollenallergi har astma som förvärras av pollen.

Annons

Vi vill särskilt uppmärksamma situationen för barn med svår pollenallergi. Dessa barn har ofta svårt att vistas ute under pollensäsongen, har ökad frånvaro i skolan och begränsas i vardagen både i skolan och på fritiden. Exempelvis påverkas ofta möjligheten att delta i skolidrotten ute och att vara med på idrottsdagar och utflykter under pollenperioden. Elever med svårare pollenallergi presterar sämre i skolan under pollensäsongen och unga med astma (särskilt okontrollerad) har sämre skolresultat än andra unga.

Många med pollenallergi förväntas bekosta sina läkemedel själva, är trötta och kan inte prestera på jobbet och i skolan. För det stora flertalet med lindrig pollenallergi är det rimligt med egenvård och receptfria läkemedel. Men den tredjedel som idag upplever stora hinder i sin vardag borde få hjälp av vården, de svårast sjuka borde erbjudas allergivaccination.

Redan idag saknas allergispecialister och många kommer pensioneras de närmsta åren. Beslut om utbildning av specialistläkare tas av regionerna och tillgången varierar stort i landet. Bristen medför långa väntetider och alla barn som behöver får inte komma till en specialist för utredning och behandling. Det bidrar till ojämlik vård.

Samhällskostnaderna för pollenallergi är stora, 13 miljarder kronor per år och nedsatt arbetskapacitet kostar mest. Sverige ligger långt efter sina grannländer när det gäller tillgång till vaccinationsbehandling. Minst dubbelt så många borde få behandling enligt allergiexpertis. Numera finns vaccination mot pollen även i lättillgänglig tablettform.

Vi vill att ansvariga vårdpolitiker i region Kronoberg ser till:

  • Att patienter med svårare pollenallergi får utredning, behandling och uppföljning av vården utifrån behov och inte hänvisas till egenvård
  • Att allergologer utbildas i den omfattning som behövs
  • Att alla med pollenallergi som behöver får allergivaccination. Det ska inte som idag bero på var du bor.

Astma och Allergiförbundets arbetsgrupp för allergivårdsfrågor i Astma- och Allergidistrikt Syd

Cecilia Tingstedt, Kronoberg

Jan-Åke Nilsson, Blekinge

Jesper Persson, Skåne ledamot i Astma- och Allergiförbundets förbundsstyrelse

Pernilla Alm-Ramberg, Skåne ledamot i Astma- och Allergiförbundets förbundsstyrelse

Annons

Bertil Orrby, vice ordförande i Astma- och Allergiförbundets förbundsstyrelse

–––––

Håller du med eller går åsikterna isär? Har du åsikter om andra ämnen? Vi tar gärna emot debattartiklar och insändare. Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering. Läs mer nedan.

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons