Annons

KD: Du skall kunna lita på Förlossningsvården

Debattartikel av Anna Zelvin, förstanamn för Kristdemokraterna Kronoberg, Emil Torstensson, andranamn för Kristdemokraterna Kronoberg, och Eva Johnsson, tredjenamn för Kristdemokraterna Kronoberg.
Växjö • Publicerad 20 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Emil Torstensson, andranamn för Kristdemokraterna Kronoberg, Anna Zelvin, förstanamn för Kristdemokraterna Kronoberg och Eva Johnsson, tredjenamn för Kristdemokraterna Kronoberg.
Emil Torstensson, andranamn för Kristdemokraterna Kronoberg, Anna Zelvin, förstanamn för Kristdemokraterna Kronoberg och Eva Johnsson, tredjenamn för Kristdemokraterna Kronoberg.

Att skapa en trygg och säker förlossningsvård är en av Sveriges viktigaste jämställdhetsfrågor. Oavsett var i landet man bor ska alla kvinnor känna trygghet både under graviditeten och efter förlossningen. Svensk förlossnings- och mödravård håller hög kvalitet, men samtidigt finns det problem, vården är ojämn och vissa åtgärder behöver göras för att den skall förbättras, minska variationerna och bli lika bra i hela landet.

Kraftigt nedkortade tider för eftervård på BB, ökad förlossningsskräck och stora skillnader vad gäller förlossningsskador mellan de 21 olika regionerna gör att allt fler kvinnor känner oro inför sin förlossning. I Kronoberg är det framförallt inom eftervården som kvinnor beskriver att de saknar stöd och hjälp både i den nya föräldrarollen och komplikationer som kan ha uppstått i samband med förlossningen.

Annons

Vi Kristdemokrater vill därför införa ett ”Eftervårdspaket” som skall erbjudas alla kvinnor vid hemgång efter förlossningen. En del i eftervården skulle då vara en ”mamma-rehab check” som bland annat kan användas hos fysioterapeut. Hembesök och uppföljning från BVC, ökat amningsstöd samt möjlighet att utföra vägning och PKU-prov på barnet i dess hemmiljö är andra åtgärder som behövs och kommer att stärka tryggheten för nyförlösta kvinnor i Kronoberg.

Vi menar att det i Kronoberg behövs en bättre kontinuitet och mer sammanhållen vård i hela vårdkedjan för kvinnor genom hela graviditeten, under förlossning och inte minst i eftervården. Eftersträvansvärt är att kunna forma ett barnmorsketeam runt den födande.

Ett barnmorsketeam skulle kunna ge större möjlighet att variera sitt arbete mellan förlossningsvård, mödravård och eftervård. För att kunna införa det behövs det större kapacitet för att möta behoven och stärkt arbetsmiljö så att fler vill och orkar arbeta vidare som barnmorskor.

Kronoberg behöver fler barnmorskor. Vi behöver fortsätta satsa på fler utbildningsplatser i samråd med Linneuniversitetet. För att öka möjligheten att behålla våra erfarna barnmorskor i länet och samtidigt ge ett bättre stöd till nya medarbetare vill vi kristdemokrater i regionen införa ett mentorsstöd.

Erfarna medarbetares kompetens skulle då tillvaratas samtidigt som nyutexaminerade barnmorskor fick möjlighet att växa in i de nya avancerade arbetsuppgifterna på ett säkert och tryggt sätt i en rimlig takt. Detta skulle stärka hela förlossningskedjan genom att ge en bättre arbetssituation för våra barnmorskor och säkrare vård för Kronobergs kvinnor.

Förlossningsvården ges till kvinnor, av kvinnor. En trygg och säker förlossning och eftervård är en jämställdhetsfråga. Födande kvinnor ska kunna lita på förlossningsvården i Kronoberg.

Anna Zelvin, förstanamn för Kristdemokraterna Kronoberg

Emil Torstensson, andranamn för Kristdemokraterna Kronoberg

Eva Johnsson, tredjenamn för Kristdemokraterna Kronoberg

Annons
Annons
Annons
Annons