Annons
Debatt

Klimatet, en fråga om jordens framtid och Svenska kyrkans ansvar

Debattartikel av Elsa Jönsson (S), kandidat till stiftsfullmäktige och Växjö kyrkofullmäktige, och Ann-Kristin Lindquist (S), kandidat till stiftsfullmäktige och Växjö kyrkofullmäktige
Växjö • Publicerad 20 augusti 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Oscar Appelgren

Som kristna har vi ett ansvar för den utveckling som jorden genomgår. I första Moseboken beskrivs hur Gud skapade allt på jorden. Till sist kom människan, som skulle råda över allt, men det är inte människans uppdrag att förstöra allt.

Därför har Svenska kyrkans högsta beslutande organ Kyrkomötet beslutat om en ”Färdplan för Klimatet 2030”. Växjö stift har anslutit sig till den. Allt det arbete som skall göras för att uppfylla intentionerna i Färdplanen skall göras av församlingarna.

Annons

Vad säger då Färdplan för klimatet? ”Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030.

Vi skall arbeta med tre effektmål: klimatneutralitet, värderingsförändring och bidra till klimaträttvisa.

Klimatfrågan skall genomsyra allt i församlingarnas arbete. Det som är mycket viktigt är att så snabbt som möjligt fasa ut eldningsolja, fossil naturgas och diesel. Behovet av energi skall också halveras. Förnybar el blir då det som skall användas. Förutom vattenkraft är solceller och vindkraftverk exempel på sådan el. Konsekvensen av detta blir att kyrkans lokaler måste värmas upp på annat sätt än de gör i dag. Alla de fordon som vi använder inom den kyrkliga verksamheten måste drivas på annat sätt. Alltså måste fler laddplatser tillskapas. I Svenska kyrkan dricks det mycket kaffe med kanelbulle. Vi måste försäkra oss om att maten produceras på ett klimatsäkert sätt.

Eftersom allt detta arbete skall ske ute i församlingarna är det av största vikt att de som kommer att bli ledamöter i kyrkoråd och kyrkofullmäktige delar intentionerna i Färdplanen. Om klimatförnekare och de som anser att klimatfrågan inte hör hemma i kyrkan utgör en majoritet så blir jordens framtid inte särskilt ljus.

Vi som tillhör den socialdemokratiska nomineringsgruppen kommer att göra allt som står i vår makt att förverkliga ”Färdplan för klimatet 2030”.

Evert Taube skrev: Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna……………….…Låt dem få leva, de är ju så sköna.

Elsa Jönsson (S), kandidat till stiftsfullmäktige och Växjö kyrkofullmäktige

Ann-Kristin Lindquist (S), kandidat till stiftsfullmäktige och Växjö kyrkofullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons