Annons
Debatt

L: Tänk efter innan beslutet om nytt sjukhus tas

Insändare av Gunnar Nordmark (L), ledamot i regionfullmäktige.
Växjö • Publicerad 22 februari 2022 • Uppdaterad 23 februari 2022
Detta är en insändare i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Alexander Hall

Inför beslutet om var ett nytt akutsjukhus ska byggas, är det många av regionens medarbetare som är oroliga. Vi Liberaler känner samma oro.

Ett beslut av regionfullmäktige den 2 mars om att bygga ett nytt sjukhus i Räppe innebär att regionen binder upp sig för mycket stora kostnader under flera decennier. Det är ett beslut som är omöjligt att ta tillbaka när bygget påbörjats, oavsett hur de ekonomiska förutsättningarna ändras, till exempel en lågkonjunktur med snabbt fallande skatteintäkter, eller en ogynnsam utveckling av räntenivåerna. Redan idag ser vi hur byggkostnader och framför allt byggmaterialskostnader stiger mycket snabbt.

Annons

Många i personalen är oroliga för, är att detta kan minska möjligheten att ge medarbetarna rimliga löneökningar. Det skulle vara orätt mot personalen och göra det svårare att behålla och rekrytera medarbetare. Det finns också en rädsla att det kan leda till att nödvändiga investeringar på regionens vårdcentraler inte blir av. I värsta fall kan region Kronoberg tvingas göra sig av med personal, för att betala för byggnader, som man inte längre har råd att fylla med vård.

Vi Liberaler kommer rösta för att ärendet om nytt sjukhus skjuts upp. Vi vill att det tydligare visas hur den nära vården ska se ut och var den ska bedrivas. Det avgör hur stort det nya sjukhuset behöver vara och vad som ska finnas där. Först bestämmer vi innehållet i framtidens vård. Sedan bygger vi. Andra partier vill göra tvärtom.

L vill också vänta med beslutet för möjligheterna att bygga på nuvarande lasarettsområde ska utredas ordentligt. Det har regionen ännu inte gjort. En etappvis nybyggnad vid Växjö lasarett (CLV) kan ge en betydligt mer robust ekonomi, som oavsett vad som händer gör att Region Kronoberg har större resurser att skapa en bra nära vård och att se till att vårdcentralerna är moderna och anpassade för den vård som ska ske där. Stabila finanser tryggar också en bra personalpolitik och en god löneutveckling för personalen.

Vid en återremiss ska medarbetarna och facken, mycket mer än hittills bli delaktiga i hur ett nytt akutsjukhus ska utformas och var det ska byggas.

Skulle vårt förslag falla, kommer vi att rösta för att det nya sjukhuset placeras på CLV. Det är det bästa sättet att ta ansvar för Region Kronobergs ekonomi, för vårdsökande och för regionens personal.

Liberalerna är partiet som tänker efter före ett beslut.

Gunnar Nordmark (L), ledamot i regionfullmäktige

–––––

Håller du med eller går åsikterna isär? Har du åsikter om andra ämnen? Vi tar gärna emot debattartiklar och insändare. Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering. Läs mer nedan.

Annons
Annons
Annons
Annons