Annons
Debatt

Pettersson (AfS): Ett demokratiskt misslyckande i Växjö kommun

Debattartikel av Gustav Pettersson (AfS - Alternativ för Sverige).
Växjö • Publicerad 24 april 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Till denna veckas kommunfullmäktige i Växjö tidigare i veckan hade jag lagt fram fyra interpellationer. Den ena hälften av interpellationerna föreslogs godkännas av fullmäktige medan de andra två istället var föreslagna att avslås. Förslaget till beslut kom ifrån kommunfullmäktiges presidium med Bo Frank från Moderaterna i spetsen.

Jag anser att det är en total praktskandal att Bo Frank och fullmäktigepresidiet på mycket vaga och diffusa grunder föreslog till kommunfullmäktige att inte ta upp mina två interpellationer till behandling. Det är ett stort underbetyg till vår kommuns demokratiska legitimitet.

Annons

Kommunfullmäktige är Växjö stads högsta beslutande organ, och där ska vi kunna diskutera och debattera frågor som är av principiell vikt för kommunmedborgarna.

Att på detta sätt mitt i valrörelsen och bara med några få månader kvar till valdagen välja att censurera ett uppstickarparti som Alternativ för Sverige och mig som folkvald politiker från nämnda parti kan inte betecknas som något annat än ett fullkomligt demokratiskt misslyckande.

I sin motivering till förslaget till beslut om att avslå mina interpellationerna hänvisade Bo Frank och övriga presidiet till att man överlagt med kommunens jurister i ärendet och att interpellationerna ansågs bryta mot kommunallagen. Detta var dock inget annat än översittarfasoner och härskarteknik från Bo Frank och det övriga presidiets sida. Tilltaget kallas för ett så kallat auktoritetsargument, men argumentet i sig är rakt igenom falskt.

Faktum är att jag själv var i kontakt med flera jurister inför fullmäktigesammanträdet gällande mina interpellationer, bland annat en av Sveriges främsta advokater. Samtliga dessa jurister studerade kommunallagen mycket noggrant och menade på att det inte fanns något i interpellationerna som skulle kunna bryta mot sagda lag.

Därför är det helt uppenbart för mig och resten av de demokratiska invånarna i Växjö stad att Bo Frank försökte på politiska grunder strypa det fria och demokratiska samtalet i kommunfullmäktige nu i veckan.

Självklart skulle dessa interpellationer tagits upp så att svar kunde utkrävas från kommunledningen om de problem som vår stora kommun och stad står inför. Det som hände under kommunfullmäktige tidigare i veckan var helt orimligt och hjälper dessutom till att undergräva demokratin här i Växjö. Det var också därför jag yrkade på att båda interpellationerna skulle tas upp för behandling. Tyvärr nekades mitt yrkande vilket jag inte kan klassa som något annat än ett fullständigt demokratiskt misslyckande och en praktskandal.

Gustav Petersson (AfS), ledamot i Växjö kommunfullmäktige.

Fotnot: Bo Frank (M), kommunfullmäktiges ordförande i Växjö kommun, har erbjudits att svara på debattartikeln men avböjt.

Annons
Annons
Annons
Annons