Annons

Polfjärd (M): Panten och mjölken är hotad

Debattartikel av Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker.
Debatt • Publicerad 8 januari 2023
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Montage. Pant och mjölk.
Montage. Pant och mjölk.Foto: NILS JAKOBSSON/MAXIM THORÉ

EU-kommissionen lade nyligen fram ett förslag på nya regler som ska åtgärda det ökande förpackningsavfallet i Europa. Tyvärr träffar delar av förslaget helt fel vilket riskerar få olyckliga konsekvenser, inte minst för Sverige.

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning, men framförallt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens nya återvinningspaket, som har som mål att minska avfallet i unionen med 15 procent per person till år 2040.

Annons

Plastavfall är tveklöst ett allvarligt problem. Varje år genererar en europé närmare 180 kg förpackningsavfall. En cirkulär ekonomi, där befintliga resurser utnyttjas så optimalt som möjligt, är nödvändigt för att vi ska nå de gemensamma miljömålen.

Därför är det obegripligt att EU-kommissionen väljer att försämra villkoren för den teknik och de system som så uppenbart bidrar till ökad hållbarhet. Om förslaget faller ut som kommissionen har tänkt riskerar det bland annat leda till att Sveriges pantsystem slås ut. Det beror framför allt på att återanvändning premieras framför återvinning. Att återanvända är naturligtvis också bra, men vi får inte låsa oss vid ett enskilt system – särskilt när vi i Sverige har varit så framgångsrika i decennier med vårt återvinningsarbete.

”Det är uppenbart att vi behöver förändring i grunden”, sade EU:s miljökommissionär när förslaget presenterades. Och det verkar vara precis det EU-kommissionen har som avsikt att göra: att skruva tillbaka utvecklingen till 1940-talets gamla hederliga glasflaskor. Vi behöver blicka framåt, inte bakåt.

Vi ska se till att minska förpackningsavfall, och vi ska hushålla med alla resurser på ett förnuftigt sätt. Förslaget uppfyller dock få av de kvalitetskriterier vi borde ställa på en institution som ska vara en ledande kraft i den gröna omställningen. Att tjänstemän i Bryssel kollar sig blint på trubbiga siffermål har tyvärr blivit en regel snarare än ett undantag när nya lagar tas fram i EU.

Därför skickade jag och mina moderata i Europaparlamentet ett brev till ansvarig kommissionär med en tydlig uppmaning: Gör om, gör rätt. När förslaget nu ska behandlas av Europaparlamentet kommer vi försätta att stå upp för att det som funkar i Sverige ska fredas.

Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons