Annons

Rosén (L): Se till att pengarna används till det det är avsedda för

Debattartikel av Christina Rosén, Universitetslektor i tyska, kandidat till kommunfullmäktige Liberalerna.
Växjö • Publicerad 9 september 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Christina Rosén.
Christina Rosén.Foto: Pressbild

I media verkar det vara tävling om vilket parti som ger mest pengar! Enligt oss Liberaler är det i stället av större relevans att vi följer upp fattade beslut. När politiker fattar beslut om hur skattemedel ska användas, då ska vi också se till att pengarna används till det de är avsedda för!

Det som är viktigt i ett fungerande samhälle är dessutom att vi respekterar varandra, att vi respekterar olika åsikter, olika hudfärg och olika kulturer! Det innebär också att vi visar empati och ödmjukhet, att vi stöttar såväl unga som gamla, svaga som starka! Därför vill Liberalerna satsa på en god äldreomsorg, en fungerande primärvård och en bra skola. Politiker ska lyssna på och samarbeta med dem som är verksamma inom omsorg och skola. Det är de som vet vad som behövs inom respektive område!

Annons

Efter ett samtal nyligen med japanska forskare inom äldreomsorg fick jag veta att det i Japan finns nationella lagar och restriktioner som måste följas av samtliga äldreboenden. Det gäller såväl personaltäthet som näringsriktig kost. Om äldreboenden inte uppfyller de krav som ställs, bötfälls de. Svenska skolor kan bötfällas av Skolinspektionen och möjligheter till kraftfulla sanktioner måste införas även inom svensk äldreomsorg.

Konkreta åtgärder är att vi måste uppmuntra fler till att utbilda sig inom omsorgen! Vi måste därför förbättra arbetsvillkoren och höja statusen inom dessa för alla livsviktiga yrken. För att möjliggöra det vill vi använda skattemedel på rätt sätt. Därför vill vi Liberaler behålla Centrallasarettet i Växjö på nuvarande plats. Då kan vi finansiera en om- och tillbyggnation när ekonomin tillåter. Vi kan också anpassa byggnation efter hand som nya rön görs inom medicinsk forskning. Dessutom har vi där en redan finansierad infrastruktur. Pengarna räcker då till bättre löner och satsningar på en bra arbetsmiljö! Att riva och bygga nytt ser vi som negativ klimatpåverkan och slöseri med skattepengar. Vi vill också behålla och stärka ett levande centrum och ett bra näringsliv.

Liberalerna är ett parti som ser till individen. Personer som lider av psykisk ohälsa måste snabbt få hjälp och så är det inte i dag! Det gäller ungdomar men även äldre. För att citera en förälder: ”Ett trasigt barn blir en trasig vuxen”. Det kostar individen och samhället ännu mer efter hand som tiden går. I samarbete med organisationer som Attention vill vi satsa på ungdomar med funktionshinder, NPF-diagnoser. Alla har faktiskt inte samma förutsättningar. Det är samhällets skyldighet att stötta alla, oavsett bakgrund.

När det gäller utbildning, ska kommuner och privata arrangörer inte få dra ner på undervisningstid för att spara pengar. Ett första steg i riktning mot en likvärdig kunskapsskola med ordning och reda är att göra den statlig. Vårt införande av språkkrav innebär också att vi måste se till att erbjuda god undervisning i svenska som andraspråk. Skolan måste ta ansvar för att tillvarata den kunskap som finns hos varje individ.

Dessutom får elever som lätt når målen inte alltid det stöd de behöver. I ett så litet land som Sverige har vi inte råd att tappa särskild kompetens. Skolan måste därför även ta ansvar för elever som vill studera på högre nivå. Det bör skrivas in i läroplanerna. Liberalerna vill satsa på spetsutbildningar. I Växjö kommun vill vi satsa på stärkt kompetens i språk. Det är av största vikt för att stärka ungdomars konkurrenskraft på arbetsmarknaden, inte bara i en global värld utan också i vårt län, som exporterar mest per invånare.

Liberalerna vill satsa på ett gott samarbete mellan skola, universitet och näringsliv!

Christina Rosén, Universitetslektor i tyska, kandidat till kommunfullmäktige Liberalerna

–––––

Håller du med eller går åsikterna isär? Har du åsikter om andra ämnen? Vi tar gärna emot debattartiklar och insändare. Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering. Läs mer nedan.

Annons
Annons
Annons
Annons