Annons

Rosengren (M): Värre för hushållen med Centerpartiets politik

Debattartikel av Oliver Rosengren (M), Riksdagsledamot för Kronobergs län.
Växjö • Publicerad 11 juni 2023
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Oliver Rosengren (M) är riksdagsledamot från Kronobergs län.
Oliver Rosengren (M) är riksdagsledamot från Kronobergs län.Foto: Oscar Appelgren

Sverige befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge och många människor har det väldigt tufft. Vi ser hur inflationen är rekordhög samtidigt som tillväxten mattas av. Samtidigt har priskriser skapats av den förra regeringen, som genom nedlagd kärnkraft och höga bränsleskatter gjort att vi fått rekorddyr el och några av världens högsta drivmedelspriser.

Den största hotet mot arbetande människors plånböcker är inflationen. Vi kan se hur den höga inflationen lett till att löneökningarna som skett sedan år 2014 helt ätits upp av prisökningarna. Samtidigt ökar räntan – och de som äger sin bostad har sett räntekostnaderna tredubblas. Det är väldigt tufft för väldigt många.

Annons

Vår nya moderatledda regering har satt inflationsbekämpningen högst på dagordningen. Därför måste vi vänta med vissa av de efterlängtade reformer vi vill genomföra. Ekonomistyrningsverket bedömde år 2022 att reformutrymmet var cirka 30 miljarder kronor. Den ramen måste politiken hålla sig inom för att inte att spä på inflationen och därigenom tvinga Riksbanken att höja räntan ytterligare.

Moderaterna och våra samarbetspartier valde att prioritera pengarna till välfärden, försvaret, polisen och en historiskt stor satsning på förebyggande insatser mot kriminalitet. Med riktade istället för generella insatser tar vi hänsyn till det ekonomiska läget samtidigt som vi påbörjar den kursomläggning Sverige behöver.

Centerpartiet har valt en annan väg. Under årets första månader har man lovat bland annat sänkt matmoms, återinförd klimatbonus, höjt bistånd och höjd dagersättning. Sammantaget har man fört fram förslag som kostar 113 miljarder kronor, varav cirka 61 miljarder är helt ofinansierade löften.

Med en politik som lovar allt till alla skulle Sveriges svåra läge försämras. Enorma utgiftsökningar och ofinansierade skattesänkningar skulle oundvikligen leda till höjd inflation, en större statsskuld och tvinga Riksbanken att höja räntan ännu mer. Det kan säkert kännas bra att ställa ut löften i osäkra tider, men vi moderater vet från 70- och 90-talskriserna att ett sådant agerande förvärrar och fördjupar krisen. Inflationsdrivande budgetar gör både hushåll och företag fattigare.

Om man lägger samman Centerpartiets ofinansierade löften med samarbetspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet skapas en ännu giftigare cocktail, som på kort tid skulle driva upp inflationen och öka statsskulden. Det är fel väg för Sverige. Nu fortsätter vi moderater jobba för att inflationen skall tryckas tillbaka, samtidigt som vi gör riktade satsningar för att Sverige ska hamna på rätt kurs igen.

Oliver Rosengren (M), Riksdagsledamot för Kronobergs län

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons